Emberkereskedelem Bács-Kiskun megyében

2007.08.31. Jogi Fórum / Szegedi Ítélõtábla

Helybenhagyta a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon kiszabott büntetéseket a Szegedi Ítélőtábla Gyurisné dr. Komlóssy Éva vezette büntető tanácsa abban az ügyben, amelyben több férfit is emberkereskedelemmel, s más bűncselekményekkel vádoltak meg.

Így a vádlottak jogerős ítélete a következőképpen alakult:
  • az I. rendű vádlott K. Gy. 5 év,
  • a II. rendű vádlott Zs. Z.n 1 év 8 hónap,
  • a III. rendű vádlott Zs. G. 1 év 8 hónap szabadságvesztés büntetést kapott.

Mindhárom vádlott esetében jogerőre emelkedtek az I. fokon kiszabott, a közügyektől eltiltásra és a pénzmellékbüntetésre vonatkozó döntések is.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.
  • 1./ B. G. sértett 2001. októberében egy hirdetési újságból szerzett tudomást arról, hogy külföldi bárokba táncosnőket keresnek. A megadott számon történt egyeztetés után egy ismeretlen személy – aki K. J.-ként mutatkozott be – Kiskunhalasról Kecskemétre szállította autóval a sértettet, s ott egy italboltban 270 ezer forintért eladta az V. rendű vádlottnak, aki ekkor a sértettet külföldre akarta továbbadni bártáncosnőnek.

Október végén az V. rendű vádlott a lányt egy kecskeméti albérletbe vitte, ahol bezárva tartotta november elejéig. A sértett többször is kérte, hogy engedje el, azonban az V. rendű vádlott a kérést elutasította. Majd a lányt felajánlotta vételre az I. rendű vádlottnak, aki a sértettet – meg nem állapítható összegért - meg is vette azért, hogy külföldre vigye bártáncosnőnek.

Az I. rendű vádlott a sértettet egy általa bérelt kecskeméti házba vitte, s megtiltotta a lánynak, hogy a házat egyedül elhagyja. Amikor ennek ellenére a sértett egyszer megpróbált megszökni, az I. rendű vádlott a lányt megütötte, aki elesett, s 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Végül a lánynak november végén sikerült a kecskeméti lakásból távoznia.
  • 2./ P. Gy. sértett 2001. november elejéig Keszthelyen lakott. Ekkor egy ismeretlen férfi - pontosan meg nem határozható összegért, de legalább 100 ezer forintért - eladta a még 18. életévét be nem töltött lányt az I. rendű vádlottnak, aki a sértettet azért vette meg, hogy az mással, ellenszolgáltatásért fajtalankodjon, illetve közösüljön. A sértettet – annak beleegyezésével – szintén a már említett kecskeméti házba vitte, s közölte a lánnyal: felügyelet mellett ki kell állnia Kecskemét külterületén az út mellé, ahol ellenszolgáltatásért közösülnie, illetve fajtalankodnia kell. Az így keresett pénzt (naponta általában 15-20 ezer forintot) át kellett adnia az I. rendű vádlottnak. Ezt a tevékenységet P. Gy. 2001. december 30-ig, az I. rendű vádlott őrizetbe vételéig folytatta. A sértett a személyi szabadságában nem volt korlátozva.
  • 3./ T. M. fiatalkorú sértett 2001. november végén, Szolnokon ismerkedett meg az I. rendű vádlottal, aki azt ígérte, hogy a lánynak munkát szerez. K. Gy.y ezt a lányt is az általa bérelt kecskeméti házba vitte, s megérkezésük után közölte vele: ki kell állnia az út mellé, s ellenszolgáltatásért kell fajtalankodnia, illetve közösülnie. Egyidejűleg megtiltotta a lánynak, hogy felügyelet nélkül eltávozzon. A lányt az út mellé az I. rendű vádlott megbízásából az V. rendű vádlott vitte ki, s ő vigyázott arra is, hogy a sértett meg ne szökjön. T. M. is 2001. december 30-án, az I. rendű vádlott őrizetbe vételekor szabadult fogságából.
  • 4./ C. M. sértett 2001. december 11-én K. M. kevermesi lakosnál ismerte meg a IV. rendű vádlottal, akinek elpanaszolta, hogy munkanélküli, s kérte, szerezzen neki munkát. B. Zoltán közölte a lánnyal, tud számára felszolgálói munkát szerezni. T. M., ki szintén munkanélküli volt, ugyancsak kapcsolatba lépett a IV. rendű vádlottal. B. Z. C. M.-t munkavégzés céljából eladta a II. és a III. rendű vádlottaknak. A sértettet a nyomozás során meg nem állapított összegért a II. és III. rendű vádlott azért vette meg, hogy továbbadják. A II. és a III. rendű vádlottak C. M. mellett T. M.-t is magukkal vitték, s 2001. december 13-án a sértetteket az I. rendű vádlott által bérelt kecskeméti házban fejenként 250 ezer forintért eladták az I. rendű vádlottnak.
Az I. rendű vádlott közölte a lányokkal, hogy ki kell állniuk az út mellé, s a közösülésből, illetve fajtalankodásból származó bevételeiket le kell adniuk. C. M.-nak az I. rendű vádlott által megállapított szabály szerint napi 30 ezer forintot kellett megkeresni. Ezt a lány három alkalommal nem tudta teljesíteni, s az I. rendű vádlott ezért megverte. Végül C. M. 2001. december 27-én a Külső-Szegedi útról, ahova néhányszor az V. rendű vádlott szállította ki, megszökött, majd a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon feljelentést tett. Az ügyben emiatt indult eljárás.

Ezek után személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, munkavégzés végett elkövetett emberkereskedelem, 3 rendbeli, mással való fajtalanság vagy közösülés végett elkövetett emberkereskedelem, 4 rendbeli, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése és egyrendbeli kitartottság bűntettében mondta ki bűnösnek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2007. március 13-én K. Gy. (1960 – szolnoki lakos) I. rendű vádlottat. Ezért őt a bíróság – mint különös visszaesőt – 5 év fegyházra ítélte, 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és 300 ezer forint pénzmellékbüntetést is kiszabott.

Az ügy II. rendű vádlottja, Zs. Z. (1978 – szolnoki lakos) mással való fajtalanság vagy közösülés végett folytatólagosan elkövetett emberkereskedelem, és mással való fajtalanság vagy közösülés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettéért, mint társtettes, 1 év 8 hónapi börtönbüntetést kapott, 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, s 50 ezer forint pénzmellékbüntetésre ítélték.

A III. rendű vádlottat, Zs. G.-t (1979 – szolnoki lakos) mással való fajtalanság vagy közösülés végett folytatólagosan elkövetett emberkereskedelem, és mással való fajtalanság vagy közösülés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettéért, mint társtettest 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélték, 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, míg a rá kiszabott pénzmellékbüntetés mértéke 80 ezer forint lett.

A IV. rendű vádlottat, B. Z.-t (1973 – kevermesi lakos) munkavégzés végett elkövetett emberkereskedelem bűntettéért – mint visszaesőt - 1 év 8 hónapi börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és 2 évre tiltotta el a közügyek gyakorlásától.
Az V. rendű vádlott, D. J. (1972 – kecskeméti lakos) személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, munkavégzés végett, folytatólagosan elkövetett emberkereskedelem bűntettéért, 3 rendbeli, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettéért, és kitartottság bűntettéért, mint bűnsegéd 3 év 8 hónap börtönbüntetést kapott, s 4 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

Az I. fokú ítélet a IV. és az V. rendű vádlottak esetében jogerőre emelkedett, míg az I. , a II. és a III. rendű vádlottak esetében az ügyész súlyosbításért, a vádlottak és védőik egyrészt felmentést kérve, másrészt a büntetés enyhítése érdekében nyújtottak be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG
EMBERKERESKEDELEM