Brüsszel megerősítené az unió nemzetközi bűnözéssel foglalkozó testületét

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő jövőre az Eurojust jogköreinek szélesítésére a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küz hatékonyabbá tétele érdekében.

Az Eurojust szélesebb hatáskörrel való ellátására nagy szükség van annak érdekében, hogy hatékonyabban láthassa el feladatait a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben - nyilatkozta Franco Frattini, bel- és igazságügyekért felelős biztos. A törvényjavaslat benyújtására, melyről a testület kedden (2007. október 23.) fogadott el jelentést, 2008-ban kerül majd sor.

Brüsszel a javaslat értelmében növelné és harmonizálná a tagállamok képviselőinek hatáskörét az Eurojust-ban, amely jelenleg országonként eltérő. A jövőben minden tagország képviselője egységesen meghatározott minimum hatáskörrel, legkevesebb három éves megújítható mandátummal és szabad hozzáféréssel rendelkezne a terrorcselekményekkel, bűnügyi nyilvántartással, azonosítással és fegyházakkal kapcsolatos nemzeti adatbázisokhoz.

A javaslat szerint az Eurojust dönthetne az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazás területén jelentkező viták esetében, nyomozást kezdeményezhetne a tagállamokba, javaslatot tehetne bűnvádi eljárás indítására és európai szintű nyomozást indíthatna az unió pénzügyi érdekeit veszélyeztető ügyekben.
„Úgy vélem, hogy a hatáskörök kiterjesztése és összehangolása szükséges ahhoz, hogy folyamatosan biztosítsuk az Eurojust lehető leghatékonyabb munkáját.” - tette hozzá Frattini.
A hágai központú, nemzeti szinten delegált ügyészekből, bírókból és rendőrtisztekből álló hálózat a határokon átnyúló bűnesetek, vagyon elleni bűncselekmények, pénzmosás, csalás, illetve kábítószer- és emberkereskedelem kezelésében nyújt segítséget a tagállamoknak.

Az intézmény hatékonysága azonban nagyban függ a tagállamok együttműködésre való hajlandóságától és attól, hogy milyen hatásköröket biztosítanak képviselőik számára az Eurojust-ban.

A határokon átnyúló bűncselekmények száma fokozatosan növekedett az elmúlt öt év során, mióta a szervezet megkezdte működését. Míg 2006-ban 771 eset került nyilvántartásba, addig az Eurojust ebben az évben már hozzávetőlegesen 1000 ügyre számít, ami 29 százalékos éves növekedést jelent.

Az Eurojust-ban sokan egy leendő önálló európai ügyészi hivatal alapját látják, ami rendelkezne a megfelelő hatáskörökkel a határokon átnyúló bűncselekmények kinyomozásában. Bár Frattini leszögezte, hogy erről még korai lenne beszélni, Brüsszel jelezte, hogy az elképzelés - összhangban a reformszerződéssel - szerepet kaphat az Unió hosszú távú terveiben.

  • kapcsolódó anyagok
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
EMBERKERESKEDELEM