Fővárosi Munkaügyi Bíróság: jogellenes VDSZSZ sztrájk

2008.02.12. Fővárosi Munkaügyi Bíróság

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság végzésében megállapította, hogy a VDSZSZ Szolidaritás által 2008. február 1. napján 03 órától 12 óráig megtartott, valamint a 2008. február 4. napján 03 órától megkezdett és határozatlan időre tervezett sztrájk a 10%-os többlet személyi alapbér megfizetésére irányuló sztrájkkövetelés tekintetében jogellenes.

Ugyanebben a végzésben a privatizációból eredő egyszeri juttatás megfizetésére irányuló sztrájkkövetelés tekintetében a jogellenesség megállapítására irányuló kérelmet elutasította a bíróság.

A VDSZSZ Szolidaritás 2007. július 1. napjától követelt 10%-os béremelést és a MÁV CARGO Rt. Privatizációból származó bevételből igényelt egyszeri 2,5 havi átlagkeresetnek megfelelő juttatást. A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. arra hivatkozva kérte a sztrájk jogellenességének a megállapítását, hogy e követelések a sztrájk törvény 3.§ (1) bekezdés d.) pontjába ütköznek, nevezetesen a sztrájkot Kolletktív Szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatása érdekében a Kollektív Szerződés idejének hatálya alatt indították.

A bíróság megállapította, hogy a jogelőd MÁV Zrt. munkáltató és az öt reprezentatív szakszervezet között 2006. december 30-án megkötött négyéves Együttműködési Megállapodásnak része az éves bérmegállapodás, továbbá az a kikötés, hogy az éves bérmegállapodás kikényszerítésére a szakszervezetek nem kezdeményezhetnek sztrájkot. Ezért úgy ítélte meg, hogy a 10%-os bérnövekedésre vonatkozó igény a hatályos kollektív szerződéses megállapodás megváltoztatására irányul.

Az előbbitől eltérő megítélés alá esik a privatizációs bevételre alapított juttatás iránti igény. A hatályos Kollektív Szerződés ugyanis sem ilyen megnevezéssel, sem tartalmilag nem rendelkezik privatizációból származó juttatásokról, ezért a kérelmezett sztrájkkövetelése tekintetében nem is vizsgálható ezen megállapodás időbeli hatálya.

Ebből következően a privatizációval kapcsolatos követelésre alapított sztrájk nem minősül jogellenesnek.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
MUNKAJOG
ALAPJOGOK