Hatékonyabb szabályok a légi utasok védelmében

2008.03.12. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Elfogadta az EP a légi utasok fokozottabb védelmét biztosító jogszabálytervezetet. A szöveg egységesíti az uniós szabályokat, szabványokat határoz meg például az utasok és kézipoggyászaik hatékonyabb átvilágítása és a repülőgépek biztonsági ellenőrzése terén. A tagállamok dönthetnek légi marsallok alkalmazásáról.

A január óta tartó tárgyalások után az EP és a Tanács képviselőinek sikerült megegyezniük a biztonságos légi közlekedésről szóló jogszabály részleteiben. A kompromisszumos szöveget március 11-én kézfelemeléssel szavazta meg az EP.

A jelentéstevő, Paolo Costa (liberális, olasz) szerint az új biztonsági előírások jelentős előrelépést jelentenek a terrorizmus elleni küzdelemben és a légi utasok jogainak fejlődésében is.

Biztonsági programok nemzeti, repülőtéri és légi fuvarozói szinten

Az alapvető biztonsági intézkedések között a tervezet foglalkozik többek között az utasok és a kézipoggyászok átvizsgálásával, a fedélzeti és kézipoggyász, a beléptetés és a repülőgép fokozottabb ellenőrzésével, az áruszállítmányok és postai küldemények ellenőrzésével, a személyzet alkalmazásával és képzésével, az ellenőrző csoportokra és más fizikai biztonságot vizsgáló módszerekre vonatkozó szabványokkal.

A fedélzetre felvihető folyadékokra vonatkozó mostani szabályok továbbra is érvényben maradnak.

Az egységes szabályok alkalmazására a jövőben nemzeti, repülőtéri és légitársasági szintű programokat is ki kell kidolgozni.

A tagállamok szabadon dönthetnek a meghatározottaknál szigorúbb intézkedésekről, feltéve, hogy ezek arányosak és nem részrehajlók.

Fedélzeti ellenőrző tisztek

A jelen jogszabály tervezet foglalkozik először uniós szinten olyan biztonsági intézkedésekkel, mint például a pilótafülkébe történő belépés szigorítása és a fedélzeti biztonsági tiszt (légi marsall) alkalmazása.

Az új jogszabály értelmében a tagállamok maguk dönthetnek a légi marsall alkalmazásának köztelezővé tételéről. Az EP és a Tanács egyetért abban, hogy azon tagállamoknak, amelyek a légi marsallok alkalmazása mellett döntenek, biztosítaniuk kell a körültekintő kiválasztást és a megfelelő képzést. A rájuk vonatkozó szigorú szabályok körüli vita kritikus pont volt az első és második olvasat során is.

Fegyvereket tilos a fedélzeten szállítani. Ettől a szabálytól csak néhány kivételes esetben, a tagállamok által kiadott engedéllyel és a nemzeti biztonsági szabályokkal összhangban lévő biztonsági előírások betartásával lehet eltérni.

Finanszírozás

A tagállamok határozzák meg, hogy az érintettek (például az állam, repülőterek, járatüzemeltetők, felhasználók és ügynökségek) milyen arányban járuljanak hozzá a biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges költségekhez. A Bizottságnak legkésőbb 2008 decemberéig jelentést kell készítenie arról, hogy az új biztonsági intézkedések díjtételei és a programra fordítható költségek mennyire összehangoltak és átláthatók.

A jelentéstevő úgy véli, a legmodernebb biztonsági tevékenységek szabályozásával mind az utasok egyéni igényeire, mind pedig egy szélesebb körben felmerülő, nyilvánosan is hangoztatott szükségletre reagáltak. A képviselő ezért elengedhetetlennek tartja azt, hogy az utasok is viseljék az ezzel járó pénzügyi terheket. A jelentéstevő a kormányok pénzügyi felelősségét is fontosnak tartja, a polgárok hozzájárulását illetően pedig nem lenne tekintettel arra, hogy azok igénybe veszik-e a szolgáltatásokat vagy sem.

Az EU-n kívülről érkező utasok

Amennyiben az utas az EU-hoz hasonló biztonsági szabályokat alkalmazó országból érkezik, nem kell újból megállítani kézipoggyász-ellenőrzés és átvizsgálás céljából. Az unió ezért kétoldalú megállapodások megkötését szorgalmazza.

Hatályba lépés

A harmadik olvasatos szavazással az EP szerepe a rendelet elfogadásában lezárult. A jogszabályt legkésőbb a Hivatalos Lapban történő közzétételt követő két éven belül kell alkalmazni.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ