Az Alkotmánybíróság 2008. március 17-18-i teljes ülésének napirendje

2008.03.17. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén napirendre kerül az a határozattervezet, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgál annak kapcsán, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73.§ (2) bekezdése a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat vonatkozásában nem biztosítja megfelelően a hallgatói jogok érvényesülését.

Határozattervezet készült a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének l) pontja, valamint az 1. számú melléklet Harmadik részének II. 17. pontja alkotmányosságával összefüggésben.

Ugyancsak határozattervezet született annak az indítványnak a tárgyában, amely közjogi érvénytelenség miatt megtámadta az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egészét.

Megvizsgálják a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontjának „térítés nélkül” szövegrésze, valamint a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 57. § (14) bekezdése egyes szövegrészeinek alkotmányosságát.

Szóba kerül a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37. § (1) bekezdésének az alkotmányosságát támadó indítvány.

Egy indítványozó az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 6. §-ának „az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával” szövegrésze, valamint 45. § (2) bekezdése alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megtárgyalják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.
Egy határozattervezet mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgál azzal összefüggésben, hogy a jogalkotó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ában nem határozta meg az üzemben tartó és az ideiglenes üzemben tartó fogalmát.

Megtámadták a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 14. § (4) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányosságát.

Napirendre tűzik az adókról, a járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII..törvény 309. § (3) bekezdése és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) rendelete módosításáról szóló 59/2002. (XII. 27.) rendelet 2. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

A Fejér megyei Bíróság indítványa szerint az Országgyűlés jogalkotási feladatának elmulasztásával az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményét sértő alkotmányellenes helyzetet időzett elő azzal, hogy nem szabályozta a jogalkotási eljárásról szóló 1987. évi XI. törvényben a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei helyesbítésének módját.

A keddi teljes ülésen szó lesz a stabil vérkészítményektől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) sz. Korm. határozat alkotmányosságáról.
Megkezdik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdése alkotmányossági vizsgálatát.

Határozattervezet készült a jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatások jogszabállyal történő visszatéríttetése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Egy indítvány szerint alkotmányellenes az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 23. § (5) bekezdése.

Megvizsgálják a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) és (3) bekezdése, valamint 7. § d) pontja alkotmányosságát.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG