Megjelent az igazságügyi szervek működését bemutató jogi kommentárkötet

2008.03.19. MTI

Megjelent Az igazságügyi szervek működése című kommentárkötet, amelyben több mint 1.100 oldalon foglalták össze a rangos szerzők a bíróságra, az ügyészségre és az ügyvédségre vonatkozó jogi szabályozás történelmi, társadalmi hátterét, a jogalkotás célkitűzéseit, az egyes intézmények és rendelkezések értelmezését és a joggyakorlatot.

A bíróságokkal foglalkozó rész tartalmazza többek között a szervezeti, igazgatási rendet, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) hatáskörét és működését, a bírósági vezetők kinevezésének, feladatainak és felelősségének, illetve a bíró javadalmazásának, fegyelmi és kártérítési felelősségének szabályait, továbbá a bírói függetlenség és pártatlanság garanciáit.

A vádhatóságot feldolgozó rész az ügyészi szervezet felépítésével, működésével, az ügyészek feladataival, jogállásával kapcsolatos szabályozás gyakorlati alkalmazását és értelmezési kérdéseit is tárgyalja.

A kétkötetes kommentár harmadik részében az ügyvédségre vonatkozó szabályok és joggyakorlat magyarázata olvasható.
A kiadvány körüljárja az olyan alapvető kérdéseket is, mind például az állampolgári jogok és a kényszerintézkedések viszonya, a bírósághoz fordulás joga, az ártatlanság vélelme, és a védőhöz való jog.

A kötet szerzői között van az OIT Hivatalának több munkatársa, illetve korábbi vezetője és vezetőhelyettese, tovább Belovics Ervin legfőbbügyész-helyettes, és Varga Zs. András korábbi legfőbbügyész-helyettes, valamint Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. A kiadvány lektora Kovács Tamás legfőbb ügyész, szerkesztője Zanathy János legfelsőbb bírósági bíró, az OIT hivatalának korábbi vezetője.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
OIT