Tizenkettedik AB-határozat a Gyurcsány-csomagról

2008.03.21. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság március 17-én elutasította az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. A testület nem osztotta az indítványozónak azt az álláspontját, hogy a törvény egésze közjogi érvénytelenség miatt ellentétes az alkotmánnyal.

Az Ab egy év után hozott ismét határozatot az úgynevezett Gyurcsány-csomaggal összefüggésben.

Az indítványozó az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény közjogi érvénytelenségének megállapítását kérte, mert álláspontja szerint a törvény egésze ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével. Indítványát azzal támasztotta alá, hogy a törvénybe foglalt adóemelésekre egy évvel az adócsökkentésről szóló módosítást követően került sor, és így az adóemeléseket megállapító törvény nem volt előrelátható, ezért sérti a jogbiztonság követelményét.

Az Ab egyhangúlag hozott határozatában megalapozatlannak találta az indítványt. Az alkotmánybírák a határozat indokolásában rámutattak: az adójogszabályok esetében az évenkénti változtatás önmagában még nem alkotmányellenes.

Mint hangsúlyozták, az adózásban bekövetkező változás önmagában véve nem sérti a jogbiztonságból származó kiszámíthatóság követelményét.

Az Alkotmánybíróság március 17-én hozott határozata a tizenkettedik volt a sorban, amely az úgynevezett Gyurcsány-csomagot érintette. Az Ab még 2006. augusztus 28-án döntött úgy, hogy soron kívül tárgyalja a 2006 nyarán elfogadott pénzügyi tárgyú törvénycsomag kapcsán benyújtott indítványokat. A testület az ügyek kiemelt társadalmi súlyára tekintettel biztosított elsőbbséget azoknak az indítványoknak, amelyek
a csomag egyes részeit támadták.

A testület eddig tizenkét ilyen ügyben hozott döntést:
 • 2006. november 7-én nem találták alkotmányellenesnek a nyugdíj és más jövedelem összevonását egy adóalapba;
 • 2006. november 13-án megsemmisítették a házipénztár-adóról szóló törvényt;
 • 2006. november 21-én megsemmisítették a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról szóló kormányrendelet egyik rendelkezését;
 • 2006. november 28-án elutasították azokat az indítványokat, amelyekben a banki különadóval kapcsolatos szabályozást kifogásolták;
 • 2006. december 5-én alkotmányellenesnek találták a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek azt a rendelkezését, amely alapján vizsgálata nélkül felmenthet volt az, aki szolgálati nyugellátásra jogosultságot szerzett;
 • 2006. december 5-én alkotmányellenesnek ítélték a közoktatási törvénynek azt a rendelkezését, amely szerint a tanítási időkeretbe be kell számítani a tanítási héten a két órát meghaladó többlettanítási órát;
 • 2006. december 5-én elutasították azt a beadványt, amely az áfatörvény rendelkezéseit kérd jelezte meg;
 • 2006. december 12-én alkotmányosnak min sítették a cégtelefon magáncélú adóztatásának szabályozását;
 • 2007. január 22-én elutasították azt az indítványt, amely a biztosítási adókedvezmény igénybevétele feltételeinek az adóalanyok számára kedvezőtlen megváltoztatását kifogásolta;
 • 2007. január 22-én elutasították azt az indítványt is, amely a kamatadó megváltozott szabályait kifogásolta;
 • 2007. február 27-én megsemmisítették a társasági adóalap alapján „elvárt” jövedelmet (nyereséget) adóztató törvényi szabályozást, valamint az „elvárt adó” adóelőlegének a megfizetéséről rendelkező szabályt.
 • 2008. március 17-én elutasították az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény egészét közjogi érvénytelenség miatt támadó indítványt.
 • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG