Az NHH kiírta a digitális műsorszóró pályázatokat

2008.03.26. Jogi Fórum / Nemzeti Hírközlési Hatóság

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) kedden kiírta az öt digitális földfelszíni televízió műsorszóró-hálózat, valamint egy, a VHF-sávban működő digitális rádió műsorszóró-hálózat üzemeltetési jogosultságára vonatkozó nemzetközi tenderét.

A pályázat részleteit ismertető sajtótájékoztatón Pataki Dániel, az NHH elnöke közölte, hogy a tender eredményhirdetése 2008 nyarán várható és a jelenlegi analóg műsorszórásnál lényegesen korszerűbb és több új szolgáltatás lehetőségét is kínáló digitális földfelszíni műsorszórás még az idei évben elindulhat Magyarországon.

A földfelszíni digitális televíziózás az NHH reményei szerint erősíti majd a versenyt a televíziós piacon, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a magyar háztartások azon mintegy 20-25 százaléka, amely jelenleg csak szoba-, vagy tetőantennával néz televíziót, a jelenleg elérhetőnél sokkal szélesebb műsorkínálathoz juthasson hozzá.

A digitális átállást megalapozó, országos földfelszíni digitális televízió (DVB-T) és rádió (T-DAB) műsorszóró pályázatok tenderét az NHH az Országgyűlés eseti bizottságának jóváhagyásával, a februárban lefolytatott szakmai konzultáció tapasztalatait figyelembe véve tette közzé.

A digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) szerint mind a televíziós, mind a rádiós pályázat nyertese 12 évre szóló – úgynevezett multiplex – üzemeltetési jogosultságot nyerhet majd el.

A pályázati kiírás szerint a nyertes pályázó döntheti majd el, hogy milyen tömörítési eljárást választ, illetve azt, hogy a televíziós multiplexeken a közszolgálati adások mellett a többit ingyenesen, vagy előfizetéses konstrukcióban teszi-e elérhetővé. Arról is a majdani multiplex üzemeltető dönthet, hogy a Dtv-ben és a pályázati kiírási dokumentációban előírt tartalmak mellett milyen csatornákat tesz majd fel a multiplexekre első körben, illetve, hogy a későbbiekben milyen más csatornákkal bővíti a kínálatot.

A pályázati kiírás szerint a földfelszíni rádiós, valamint a televíziós műsorszórásnak két multiplexen 2008-ban el kell indulnia, míg a nyertes a harmadik televíziós multiplexen mobil-TV (DVB-H*) szolgáltatást is nyújthat. A másik két televíziós multiplexen a műsorszórás a jelenlegi analóg földfelszíni országos műsorszórás leállítása után indulhat be. Az Európai Unióban – és így Magyarországon is – a földfelszíni analóg műsorszórást legkésőbb 2011. december 31-én a digitálisnak kell felváltania.

Mind a rádiós, mind televíziós multiplexeknek a hálózatok teljes kiépítése után a lakosság 94 százalékát kell elérnie. A rádiózás területén a digitális átállás tervezett időpontja 2014 vége.

A pályázók az ajánlatokat legkésőbb 2008. április 24-én, 11 óráig nyújthatják be.

Résztvevők – kizárások

A pályázaton a gazdasági és műszaki feltételeknek megfelelő természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek vehetnek részt. A műszaki alkalmasság feltétele, hogy a pályázó, vagy alvállalkozója minimum 5 év tapasztalattal rendelkezzen a rádiótávközlési-hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében.

A televíziós pályázaton nem vehet részt – önállóan vagy konzorcium tagjaként sem – olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely
 • előfizetőinek összesített száma a televíziós műsorterjesztési piacokon a digitális televízió műsorszóró-hálózattal végzett műsorterjesztés kivételével meghaladja a háromszázezret,
 • az 1996. évi rádiózásról és televíziózásról szóló (Rttv.) törvény hatálya alá tartozó, elsősorban a Magyar Köztársaság területére irányuló műsorszolgáltatást végez.

A rádiós pályázaton nem vehet részt országos rádióműsor-szolgáltató, vagy azzal irányítási viszonyban álló vállalkozás, kivéve az Rttv. szerinti országos közszolgálati rádióműsor-szolgáltatót, valamint országos rádiós közműsor-szolgáltatót.

Pályázati díj

A pályázó ajánlatot tehet az egyszeri és az árbevétel-alapú pályázati díj mértékére is. A televíziós műsorszóró pályázaton az egyszeri díj minimálisan 300 millió Ft, az árbevétel-alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 3 százaléka. A rádiós pályázaton az egyszeri díj minimálisan 50 millió Ft, az árbevétel-alapú pályázati díj pedig legalább az éves árbevétel 0,5 százaléka.

Értékelési szempontok
 • Televíziós pályázat:
 • új földfelszíni műsorterjesztésű általános tematikájú, szabad hozzáférésű műsorszolgáltató elérhetővé tétele;
 • a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
 • interaktív kiegészítő digitális szolgáltatások bevezetésére vonatkozó vállalás;
 • műsorszóró-hálózat, illetve a műsorszóró-adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
 • a tervezett lakossági elérésére vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
 • a digitális vevődekóderek interaktív szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságra tett vállalás;
 • a felhasználók és előfizetők tájékoztatásában, valamint digitális vevődekóder esetleges kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
 • az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában való közreműködésre vonatkozó, a kiírásban megkívántnál kedvezőbb vállalások;
 • az egyszeri és éves árbevétel alapú pályázati díjakra tett vállalás,
 • MPEG-4 digitális jelfeldolgozási és -tömörítési szabvány alkalmazása,
 • DVB-H hálózaton folytatott műsorterjesztési szolgáltatás lehetővé tételének vállalása.
 • Rádiós pályázat:
 • a közszolgálati műsorszolgáltatók műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalások;
 • műsorszóró-hálózat, illetve a műsorszóró-adó kiépítésének megkívánt üteménél kedvezőbb vállalás;
 • a tervezett lakossági elérésre vonatkozó megkívánt ütemnél kedvezőbb vállalás;
 • a fejlettebb kódolási eljárásokon alapuló rendszer megvalósítása;
 • országos közműsor-szolgáltató rádióműsorainak kínálatban való elhelyezése;
 • az egyszeri és éves árbevétel-alapú pályázati díjakra tett vállalás;
 • kiegészítő digitális szolgáltatás nyújtására tett vállalás;
az állampolgárok tájékoztatását szolgáló, meghatározó módon hír- és közéleti műsorokra épülő tematikával rendelkező körzeti rádióműsorok terjesztésére vonatkozó vállalás.


*Rövidítések:

DVB-T – Digital Video Broadcasting-Terrestrial
T-DAB – Terrestrial Digital Audio Broadcasting
DVB-H – Digital Video Broadcasting- Handheld

 • kapcsolódó anyagok
NHH