Az Alkotmánybíróság 2008. március 31-i és április 1-jei teljes ülésének napirendje

2008.03.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén napirendre kerül az a határozattervezet, amely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálja.

Megvitatják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Egy határozattervezet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-a, 3. § 23. pontja, 49. § a) pontja, valamint annak 7-8. alpontja, (3) bekezdése, illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. § (5) bekezdése és 100. § (1) bekezdésének a) pontja alkotmányosságát tanulmányozza.

A testület mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgál azzal összefüggésben, hogy a jogalkotó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ában nem határozta meg az üzemben tartó és az ideiglenes üzemben tartó fogalmát.

Egy indítvány a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja és a 113. § (2) pontja alkotmányosságát firtatja.

Határozattervezet készült a jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatások jogszabállyal történő visszatéríttetése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megbeszélik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) és (3) bekezdésével, valamint 7. § d) pontjával kapcsolatos alkotmányossági kérdéseket.

Szóba kerül a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvénynek a 2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított, 2004. január 21-én hatályba lépett egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálata.

Megtámadták a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányosságát is.

Kedden tárgyalják azt az indítványt, amely Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló egységes szerkezetben megalkotott 9/2006. (IV. 28.) Kt. számú rendelete módosítására irányuló 19/2006. (XII. 13.) Kt. rendelet 5. § 2) pontja alkotmányosságát támadta meg. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Megvizsgálják a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése a) és b) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Szó lesz a stabil vérkészítményektől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) sz. Korm. határozat alkotmányosságáról.

Napirendre tűzik az adókról, a járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 309. § (3) bekezdése és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 37/1999. (XII. 23.) rendelete módosításáról szóló 59/2002. (XII. 27.) rendelet 2. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megkérdőjelezték a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 14. § (4) bekezdése hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát.

Egy indítvány szerint alkotmányellenes az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 23. § (5) bekezdése.

Határozattervezet készült a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. §-a alkotmányosságának vizsgálata tárgyában.

Megtárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1)-(2) bekezdése, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 66/B. § (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggő kérdéseket is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG