Kényszervallatás miatt ítéltek el három rendőrt

2008.04. 4. Jogi Fórum / Pécsi Ítélőtábla

A-Sz.A. (33 éves pincehelyi lakos, férfi) I.r., H.B. (27 éves tamási lakos, férfi) II.r. és Sz.B. (28 éves tamási lakos, férfi) III.r. vádlottak mindhárman a Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói. A Tamási Rendőrkapitányságon lopás bűntette miatt indult eljárás O.P. sértett ellen, akit 2006. április 4-én gyanúsítottként kihallgattak.

A sértett a terhére rótt bűncselekmény elkövetését tagadta. H.B. II.r. vádlott 2006. május 29. napján 8 és 9 óra körüli időpontban a sértettet a lakcíméről idézés nélkül, de a beleegyezésével a Tamási Rendőrkapitányságra szállította, és őt gyanúsítottként hallgatta ki. A sértett gyanúsítotti kihallgatását H.B. II.r. vádlott kezdte meg, ám abba A-Sz.A. I.r. vádlott is bekapcsolódott. A sértettet a kihallgatás során az I.r. vádlott megfenyegette, követelte, hogy a bűncselekmény elkövetését ismerje el, és egy alkalommal jobb kézzel pofon csapta. Ezt követően a kihallgatásról A-Sz.A. I.r. vádlott eltávozott. H.B. II.r. vádlott a kihallgatás folyamán több alkalommal is célzott arra, hogy ha a sértett a terhére rótt bűncselekmények elkövetését nem ismeri be, akkor az I.r. vádlott visszatér és folytatta a bántalmazását. A sértett A-Sz.A. I.r. vádlott bántalmazásától tartva beismerő vallomást tett. Az I. és II.r. vádlottak által kikényszerített beismerő vallomását jegyzőkönyvbe foglalta a II.r. vádlott.

2006. május 31. napján a vádlottak a sértettel élettársi kapcsolatban álló B.Zs. és az édesanyja, B.J-né nagyszokolyi házánál tartottak házkutatást. Ennek során - annak ellenére, hogy korábban B.Zs. azt állította, hogy a lakásban nem tartózkodik a sértett - felfedezték O.P-t a bútorok mögé bújva. Az udvaron A-Sz.A. I.r. vádlott tartva attól, hogy a nyomozás során a gyanúsított, O.P. sértett megszökik, őt megbilincselte, és a rendőrségi szolgálati autóhoz vezette. A házkutatás elrendeléséről hozott határozatot a nyomozási cselekmény megkezdésekor a vádlottak a ház tulajdonosával, B.J-nével közölték, ennek ellenére a határozatot azzal a megjegyzéssel, hogy "ellene panasszal nem él", a sértettel íratták alá és nem a házkutatás kezdetekor, hanem annak befejezését követően. A kényszerintézkedésről készült jegyzőkönyvet H.B. II.r. vádlott úgy vette fel, mintha ezen eljárási cselekményen az eljáró hatóság részéről kizárólag ő, míg a házkutatást szenvedő és az eljárásban résztvevő más személyként kizárólag O.P. sértett vett volna részt. A házkutatást követően a vádlottak a sértettet, annak ellenére, hogy folytatólagos kihallgatásra nem idézték meg, megbilincselve a Tamási Rendőrkapitányságra előállították, és ott folytatólagosan kihallgatták. A kihallgatás során A-Sz.A. I.r. és H.B. II.r. vádlottak a sértettet legalább három alkalommal az arcán és a tarkóján megütötték azért, hogy korábban jegyzőkönyvbe foglalt vallomását változtassa meg, azt egészítse ki más tárgyak elvitelével, tegyen a bűntársaival egyező tartalmú beismerő vallomást, valamint mondja meg az eltulajdonított vagyontárgyak feltalálási helyét. A sértett a bántalmazás hatására a tőle elvárt vallomást megtette és az így kikényszerített vallomását jegyzőkönyvbe foglalták. A bántalmazás során O.P. sértett nyolc napon belül gyógyuló hámhorzsolással, valamint bőrpírral és duzzanattal járó, egyenként és összességében is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A kihallgatás befejezése után a sértett bántalmazásában részt nem vevő és azt nem is észlelő Sz.B. III.r. vádlott, valamint az I. és II.r. vádlottak egy jelentést készítettek a sértett előállításáról és a vele szemben alkalmazott kényszerítő eszközökről, amelyben a sértett megbilincselését és előállítását azzal indokolták, hogy a sértett a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható volt és az ideiglenes lakcímén tartott házkutatás során ellenállást tanúsított.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság A-Sz.A. I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként, folytatólagosan elkövetett kényszervallatás bűntettében, és társtettesként elkövetett könnyű testi sértés vétségében, ezért 270.000 forint pénzbüntetésre ítélte. H.B. II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként, folytatólagosan elkövetett kényszervallatás bűntettében, és társtettesként elkövetett könnyű testi sértés vétségében. Ezért a bíróság őt 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

Sz.B. III.r. vádlottat a kényszervallatás bűntettének vádja, az aljas indokból, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének vádja, valamint a társtettesként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének vádja alól felmentette. A bíróság A-Sz.A. I.r. és H.B. II.r. vádlottat a társtettesként aljas indokból, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének vádja, valamint a társtettesként hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének vádja alól felmentette.

A megyei bíróság ítélete ellen az ügyész mindhárom vádlott terhére, A-Sz.A. I.r. és H.B. II.r. vádlottaknál részfelmentésük miatt, bűnösségük megállapítása végett, és velük szemben súlyosabb büntetés kiszabása végett, Sz.B. III.r. vádlott terhére felmentése miatt, bűnösségének megállapítása, és vele szemben büntetés kiszabása végett jelentett be fellebbezést. Az I. és II.r. vádlottak védője felmentésért fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla dr.Makai Lajos vezette büntetőtanácsa az elsőfokú bíróság ítéletét az alábbiak szerint változtatta meg: I.r. vádlott bűnösségét további társtettesként elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettében ( Btk.228.§ (1) bekezdés), II.r. vádlott bűnösségét további társtettesként elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettében ( Btk.228.§ (1) bekezdés) és - a felmentő rendelkezést nem érintve - további közokirat-hamisítás bűntettében, (Btk.275.§ (1) bekezdés b./ pontja), III.r. vádlott bűnösségét társtettesként elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettében (Btk. 228.§ (1) bekezdés) és közokirat-hamisítás bűntettében Btk.275.§ (1) bekezdés b./ pontja) is megállapította. I.r. vádlott büntetését 10 hónap-, míg II.r. vádlott büntetését 1 év börtönre súlyosbította, a szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott vonatkozásában 2-2 év próbaidőre felfüggesztette. III.r. vádlottal szemben halmazati büntetésként 300 napi tétel pénzbüntetést szabott ki. Az egy napi tétel összegét 500 forintban határozza meg. Az így kiszabott összesen 150.000 forint pénzbüntetést meg nem fizetése esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Egyebekben az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG
RENDŐRSÉG