Debreceni Jogi Műhely - V. évfolyam 2. szám

2008.04. 7.

Az Alapítvány a jogközelítésért és jogharmonizációért által kiadott Debreceni Jogi Műhely 2008. áprilisi száma különleges kérdéseket mélységeiben elemző tanulmányokat vonultat fel a büntető- és a büntetőeljárásjog, a szellemi alkotások joga, a nemzetközi jog, a polgári jog, az alkotmányjog, valamint a kriminológia területéről.

Az V. évfolyam 2. szám tartalomjegyzéke:

Köszöntõ

Tanulmányok

Béky Ágnes Enikõ: Gondolatok az európai szerződési jog új irányairól

Elek Balázs: Hamis tanúzás (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)

Petkó Mihály: Néhány gondolat a szoftverek szabadalmazhatóságáról

Szemesi Sándor: A kényszermunka tilalma és a hátrányos megkülönböztetés tilalma összefüggései az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogában

Beszámolók

Drinóczi Tímea: Alkotmányreformok Olaszországban 2000-tõl

Schweighardt Zsanett: Kontroll vagy támogatás - alternatív szankciók dilemmája (Kerezsi Klára könyvének ismertetése)

Hallgatói tanulmányok

Barta Attila: A közvetett közigazgatás megnyilvánulási formái a magyar közigazgatásban (Összefoglaló – a tanulmány angol nyelven olvasható)

Sztancs Edit: 15 éve már – gondolatok a bõs-nagymarosi vízlépcsőről

A számot Dr. Fézer Tamás szerkesztette.

Fenti tanulmányok elolvashatóak: http://www.law.klte.hu/jogimuhely