A nem egységes távközlési szabályozások fenntartása több milliárd euró költséget okoz az európai uniónak

2008.04. 8. Jogi Fórum / BT Hírközpont

Az Indepen Consulting nemrégiben közzétett új tanulmánya szerint a következő húsz év során Európa gazdasága számára akár 1 300 milliárd euró haszonnal járhat az egységes, zökkenőmentes páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások kialakítása.

A tanulmány megállapítja: az Európai Unió jelenlegi távközlési szolgáltatási keretei hátráltatják azokat az erőfeszítéseket, amelyek fokozhatnák az infokommunikációs technológiai (ICT) befektetésekből eredő termelékenységet és versenyképességet. Ezek a keretek ugyanis megakadályozzák, hogy a szolgáltatók páneurópai hírközlési szolgáltatásokat nyújtsanak a nagy üzleti felhasználók részére. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy ha e probléma megoldására szabályozási reformokat léptetnének életbe, az 1,6 – 2 százalékkal növelhetné az Európai Unió GDP-jét. Ez évente és személyenként 430 – 510 euró vagyonnövekedésnek felel meg.

Az üzleti felhasználók sem vezetékes, sem mobilszolgáltatásokra nem tudnak olyan egységes szerződést kötni, mely valamennyi tagállamban ugyanolyan színvonalat nyújtana. Ehelyett kénytelenek különféle, nem összefüggő megoldásokkal biztosítani az igényelt szolgáltatásokat. Ez gátolja az információtechnológiai alkalmazások teljes körű használatát az ellátási lánc menedzsment továbbfejlesztése és az üzleti folyamatok páneurópai alapú átalakítása terén, ami gyakran azzal a következménnyel jár, hogy csak részleges megvalósításra kerülhet sor ”– véli Nick White, a Távközlési Felhasználók Nemzetközi Csoportja (International Telecommunications Users Group – INTUG) alelnöke.

A termelékenység javításához nem elég számítógépeket vásárolni, ezeket hatékonyan össze is kell kapcsolni egymással ”– állítja Ed Vonk, az Európai Virtuális Magánhálózati Felhasználók Szövetsége (European Virtual Private Network Users Association – EVUA) vezérigazgatója. – „Következésképpen garantáltan minőségi, megbízható és biztonságos, Európában bárhonnan megrendelhető és Európában bárhol nyújtható hírközlési szolgáltatásokra van szükségünk. Ha a szolgáltatás színvonala nem egységes minden országban, a vállalati felhasználók nem lesznek képesek maradéktalanul kiaknázni az egységes piac előnyeit.

A Versenyképességi Tanács április 14-i informális ülésére összegyűlő európai uniós minisztereknek pontosan tisztában kell lenniük azzal, hogy a jelenlegi távközlési szabályozási rendszer nem segíti elő az Európai Unió vállalkozásainak nemzetközi versenyképességét.

Ez a tanulmány egyértelműen jelzi, hogy szemléletváltásra van szükség a döntéshozók részéről ”– mondta Luis Alvarez, a BT Európáért, Közel-Keletért, Afrikáért és Latin-Amerikáért felelős elnöke. – „Az egyéni felhasználók részére nyújtott versenyképes szélessávú szolgáltatások kétségtelenül fontos részét alkotják az európai tudásgazdaság kiépítésének. Az Európai Unió távközlési keretei jelenlegi felülvizsgálatának azonban ugyanilyen figyelmet kell fordítania a multinacionális üzleti ügyfelek eltérő igényeire is, amely vállalkozások az Európai Unió GDP-jének mintegy 35 százalékát adják.

A tanulmány következtetése, hogy az átfogó, mindenütt jelen lévő hozzáférés – a kiegészítő intézkedésekkel együtt – az Európai Unió egészében 1 100 milliárd euró és 1 300 milliárd euró közé tehető nettó jelenértékű hasznot eredményezne.

A jelentés három modell segítségével, húszéves időszakra jelzi előre és számszerűsíti a tisztességes versenyfeltételek mellett nyújtott, mindenütt jelen lévő hozzáférésű szolgáltatási hálózatból fakadó potenciális előnyöket és hasznokat. Felbecsüli
  • a távközlési szolgáltatások piacának nagyobb nyitottságából fakadó potenciális előnyöket, valamint az ennek megfelelő kereskedelmi nyereséget;
  • a jobb összekapcsolhatóságnak köszönhetően felgyorsuló termelékenységnövekedést;
  • azokat a potenciális előnyöket, amelyek abból erednek, ahogyan a vállalkozások a folyamataikat szervezik és a termékeiket piacra viszik – felmérések eredményeire és gazdasági érvekre alapozva.
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
HÍRKÖZLÉS
EURÓPAI UNIÓ