Az ombudsman a nyilvános eseményeken készített felvételek felhasználásáról

2008.04. 9. MTI

Nem jogellenes a nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételek nyilvánosságra hozatala, ha az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel nem emel ki konkrét személyt, hanem összhatásában örökíti meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket - közölte az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kedden az MTI-vel.

Nem kell hozzájárulás a felvételek nyilvánosságra hozatalához, ha azok nyilvános közszerepléssel kapcsolatban jöttek létre, azaz ha a közszereplők (például politikusok) feladatuk ellátása érdekében jelennek meg a nyilvánosság előtt - válaszolta Szabó Máté ombudsman az adatvédelmi biztos jogkörében eljárva egy konzultációs beadványra.

Egy állampolgár arról kért állásfoglalást, hogy politikai közszereplésről jogszerűen készthető-e felvétel, illetve jogszerűen felhasználható-e bizonyítékként a harmadik személyekről, hozzájárulásuk nélkül készült hang-, valamint filmfelvétel.

Az egyéni bemutatásra lehetőség van akkor, ha a felvétel olyan nyilvános közéleti eseményről készül, amelyen a hang- és képfelvétel készítése szokásos, amire tehát minden résztvevő számíthatott - írta Szabó Máté.

Az adatvédelmi törvény értelmében egy ember arca, képmása személyes adatnak, a fényképfelvétel készítése pedig adatkezelésnek minősül, amihez - külön törvényi felhatalmazás hiányában - az érintett hozzájárulása szükséges - mutatott rá az ombudsman.

Ugyanakkor megállapította azt is, hogy az érintettek hozzájárulása nélkül készített felvételek bizonyítékként való felhasználása az adatvédelmi törvény rendelkezéseire tekintettel jogellenes.

Az ombudsman felidézte a Legfelsőbb Bíróság egyik, büntetőeljárással kapcsolatos határozatát, amely megállapította, hogy a rejtett kamerával készített kép- és hangfelvétel a szabad bizonyítás elve alapján a büntetőeljárásban felhasználható. A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiuma több eseti döntésében kifejtette, hogy a bíróság vagy más hatóság előtt folyó eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Bizonyíték minden tény, amely a bűncselekmény elkövetésének és az elkövető személyének megállapításához, valamint a büntetés helyes mértékének kiszabásához szükséges. Ezért ilyen esetben nem lehet a felvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni.

Az ombudsman álláspontja szerint a felvétel a hatósági eljárásban felhasználható, azonban maga a felvétel készítése jogszerűtlen, személyhez fűződő jogokat sérthet, és a jogsérelem miatt kártérítés kérhető a polgári jog szabályai szerint.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN