Az elektronikus civil adatbázis múltja és jövője

2008.04. 9. Jogi Fórum / OIT Hivatala

2008. április 8. napjától a bíróságok központi honlapján, a www.birosag.hu oldalon mindenki számára kereshetővé válik valamennyi, az országos névjegyzékben szereplő társadalmi szervezet és alapítvány hatályos adata.

A bíróságok elektronikus nyilvántartásainak összekapcsolása révén jött létre az az országos elektronikus névjegyzék, amelyet 2003. január 1. óta az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala vezet. A névjegyzék az indulásától kezdve nyilvános, adatairól a Hivatal eddig is évente több ezer esetben nyújtott szóbeli és írásbeli megkeresésekre adatszolgáltatást. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007 (VIII. 23.) Kormányhatározat szerint egy olyan civil információs portált kellett létrehozni, amelyen elérhetővé válnak a minisztériumok és egyéb központi államigazgatási szervek által az interneten közzétett, a civil szervezetekre vonatkozó minden nyilvános információ. A kívánalmak között szerepelt az is, hogy ezek a közhiteles adatok, egy helyen, egy országos civil adatbázisból legyenek lekérdezhetők és megjeleníthetők. E célkitűzés végrehajtása érdekében az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal létrejött megállapodás eredményeként a tegnapi napon útjára indította a társadalmi szervezetek és alapítványok alapadatainak internetes nyilvántartását. Az adatbázis folyamatosan bővül, jelenleg a működőként jegyzett társadalmi szervezetek száma 48991, az alapítványok száma 28354. A fejlesztés a bíróságok részéről azonban nem áll meg. A hivatkozott kormányhatározat tervbe vette az elektronikus nyilvántartásba vétel és változás-bejegyzés lehetőségének megteremtését is. Ennek érdekében és az „e-bíróság” koncepcióban megfogalmazott fejlesztési javaslatok figyelembe vételével az OIT Hivatala 2007. őszén kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a „civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának modernizálására” vonatkozó projekt megvalósítását. Az NFÜ javaslatára, a kormány a további fejlesztésekről, mint kiemelten nevesített projektjavaslatokról döntött. A Hivatal a témában érintett, a Kormány hivatkozott határozatában nevesített partnerek, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, továbbá külső szakértő bevonásával megkezdte a megvalósíthatósági tanulmány előkészítését, a szakmai anyag kidolgozását.

A résztevevők reményei szerint a projekt megvalósítása esetén a civil szervezetek bejegyzéséhez és ügyintézéséhez kapcsolódó eljárások gördülékenyebbé válnak, csökken az eljárás időtartama, a bírói gyakorlat egységesebbé és átláthatóbbá válik, javul a szervezetek adatainak elérhetősége. Ezzel a szektor azon igénye valósul meg, amely segít minden civil szervezettel kapcsolatba kerülő egyént, szervezetet és magát az államot is. Az adatbázis a bírósági adatokból automatikusan frissül (ezt a nyilvántartást használják maguk a bírók is a névegyezőségek kiszűrésére) és elérhető a www.birosag.hu oldalon. Ezt követően június végén a Civil Információs Portál is megjeleníti a névjegyzéket azonos adattartalommal, ahol a támogatási és hatósági nyilvántartások adatai is hozzáférhetőek lesznek.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
CIVIL SZERVEZETEK
OIT