Az Alkotmánybíróság 2008. április 14-15 -i teljes ülésének napirendje

2008.04.14. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a népszavazási kezdeményezések
ellen benyújtott kifogások tárgyalását. Két határozattervezetben
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet is vizsgálnak.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz arról a határozattervezetről, amely a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 103. §-a alkotmányosságával foglalkozik.

Megvitatják a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseit támadó indítványt.

Egy másik indítványozó alkotmányellenesnek tartja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. § (1) bekezdésének „de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka” szövegrészét.

Megtárgyalják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Szó lesz a stabil vérkészítményektől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) sz. Korm. határozat alkotmányosságáról.

Másodszor tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 379/2007. (IX. 27.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB hitelesítette a dr. R. Gy. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a Csjt. 2. szakaszában meghatározott házasságkötés a Lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény által meghatározott egyház, vallásfelekezet, vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen?”

Másodszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 462/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta a D. Gy. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a soron következő, különböző szintű (megyei jogú városban, megyei közgyűlésben, fővárosi közgyűlésben továbbá 100 lakos feletti helyi önkormányzatok testületeiben) önkormányzati választásokon az önkormányzati testületeket alkotó képviselők száma egységesen, az 1990. évi LXIV. törvényben foglaltaknak felére csökkenjen oly módon, hogy tört szám esetén a páratlan szám felé kell kerekíteni?”

Először beszélik meg az Országos Választási Bizottság 485/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Sz. J. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e azzal, hogy a parlament a kapcsolódó törvények módosításával a parlamenti pártok kampány időszakát 30 napra korlátozza?”

Először kerül a testület elé az Országos Választási Bizottság 485/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta az Sz. J. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e azzal, hogy a parlament a főváros kivételével egységesen tiltsa be az augusztus 20.-i tűzijátékok megtartását?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 489/2007. (XII. 18.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Stekler Ottó által a Magyar Szociális Zöld Párt képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok és alapítványaik az állam költségvetéséből ne kaphassanak semmilyen támogatást a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 491/2007. (XII. 18.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a Stekler Ottó által a Magyar Szociális Zöld Párt képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhasson költségtérítés?”

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben nem alkotta meg teljes körűen a vádlegitimáció biztosítására és a törvényes vád hiányának következményeire vonatkozó szabályokat.

Kedden foglalkozik a testület az Országos Választási Bizottság 314/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogással. Az OVB megtagadta a F. L. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Országgyűlés törvényt alkosson június 4-e, a Trianoni-békeszerződés évfordulója Trianon-emléknappá nyilvánítása céljából?”

Határozattervezet készült a jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatások jogszabállyal történő visszatéríttetésének alkotmányosságával kapcsolatban.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgálnak azzal összefüggésben, hogy a jogalkotó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ában nem határozta meg az üzemben tartó és az ideiglenes üzemben tartó fogalmát.

Egy határozattervezet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-a, 3. § 23. pontja, 49. § a) pontja, valamint annak 7-8. alpontja, (3) bekezdése, illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. § (5) bekezdése és 100. § (1) bekezdésének a) pontja alkotmányosságát tanulmányozza.

Megvitatják az Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló egységes szerkezetben megalkotott 9/2006. (IV. 28.) Kt. számú rendelete módosítására irányuló 19/2006. (XII. 13.) Kt. rendelet 5. § 2) pontja alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Napirenden lesz a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megtámadták a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 120. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 31. § (2) és (4) bekezdésének, illetve 33. § (1) bekezdésének alkotmányosságát is.

Egy indítványozó a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 36. § (3) bekezdésének vizsgálatát kérte.

Kezdeményezték a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1) bekezdésének utólagos normakontrollját.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely szerint az Országgyűlés nem szabályozta az országos népszavazás kezdeményezésére és az országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív tartalmát és formáját.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG