Emberölés Baján - Ítélet a Szegedi Ítélőtáblán

2008.04.16. Jogi Fórum / Szegedi Ítélőtábla

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa a Bács-Kiskun Megyei Bíróság I. fokon meghozott ítéletét abban az ügyben, amelyben egy bajai asszonyt, B.-né L. J.-t emberöléssel vádoltak meg. Így a vádlott jogerőre emelkedett büntetése 7 év 6 hónap börtön és 7 év közügyektől eltiltás lett. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Másodszor kerül a Szegedi Ítélőtábla elé az ügy, ugyanis a Bács-Kiskun Megyei Bíróság ítéletét (2006. június 9.), amelyben a vádlottat 8 év börtönre ítélték, a táblabíróság hatályon kívül helyezte (2006. október 13.), és az I. fokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a megismételt eljárásban a következőket állapította meg.
A korábban varrónőként dolgozó, rendszeres alkoholfogyasztó vádlott élettársi kapcsolatban élt K. J.-sal. Egy Baja melletti tanyára költöztek, s itt a vádlott megismerkedett a közelben lakó P. J.-né sértettel. Néhány alkalommal találkoztak, együtt italoztak.

2006. január 23-án a reggeli órákban a vádlott és élettársa felkereste a sértettet, s már akkor italozni kezdtek. A kora délutáni órákban K. J. elment bort vásárolni, s az ivászatot délután a vádlott tanyáján folytatták. Itt szóba került az, hogy K. J.-nak korábban talán viszonya volt a sértettel. Emiatt a vádlott és élettársa között veszekedés robbant ki, K. J. elhatározta, hogy elköltözik a tanyáról. Átment a fia tanyájára, hogy az segítsen neki a költözésben, s amikor visszatértek a vádlott tanyájára, a sértett még ott tartózkodott.

K. J. elkezdte összepakolni a dolgait, amikor a veszekedés kiújult. Majd a vádlott egyre inkább a sértett ellen fordult, veszekedtek, dulakodtak. Ennek során a sértett hátat fordított a vádlottnak, aki felkapott egy disznóölő kést, és ezzel hátba szúrta a sértettet. A szúrás következtében a sértett öt percen belül meghalt, életét a legkorábban érkező szakszerű orvosi beavatkozás sem tudta volna megmenteni. A kést a vádlott húzta ki a sértett hátából, majd a közeli tanyára szaladt, hogy segítséget kérjen. A cselekmény idején a sértett vérében 4,07, a vádlott vérében 2,74-2,84 ezrelék alkoholkoncentráció volt.

A vádlott az eljárás során mindvégig tagadta bűnösségét, azt állította, hogy a sértett beleesett a késbe, így baleset áldozata lett.

Emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2007. október 29-én B.-né L. J. (1960 – bajai lakos) vádlottat, s ezért 7 év 6 hónap börtönre ítélte, és 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés érdekében nyújtott be fellebbezést, az ügyész az I. fokú ítéletet tudomásul vette.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐELJÁRÁS