A megyei bíróság elnöke hallgatja meg az abortuszkérelmet elutasító bírót

2008.04.23. MTI

A Pest Megyei Bíróság elnöke két héten belül meghallgatja azt a gödöllői bírót, aki elutasította egy hajléktalan nő abortuszkérelmét, vagyis nem engedte, hogy az asszony 30 napos elzárását megszakítsák - hangzott el az MR1 Kossuth rádió Krónika című műsorában.

Az ügyben ítélkező bíró döntésének indoklásában leírta, hogy a terhesség-megszakítás az általános erkölcsi felfogás szerint elítélendő, s ehhez a deviáns magatartáshoz a bíróság nem nyújt segítséget.

A történtek miatt a megyei bíróság büntetőkollégiumának vezetője, Miszori László feljegyzést készített. A közszolgálati rádió híre szerint ezt Kovács András, megyei elnök megkapta, de személyesen is szeretne beszélni az ügyben eljáró bíróval. A feljegyzés tartalma nem ismert, de a rádió hírében elhangzott: ismert Miszori Lászlónak a véleménye, aki szerint "megengedhetetlen volt, amit a bíró csinált, nevezetesen, hogy saját erkölcsi értékítéletét foglalta bele a határozatba".

Kovács András a bíró meghallgatása után dönt, egyetért-e Miszori László megállapításával. Mint elhangzott: kezdeményezhet fegyelmi eljárást, amit fegyelmi bíróság folytathat le, ha pedig csak etikai vétség történt, etikai eljárás indulhat. Amennyiben felmerül a kötelességszegés gyanúja, írásbeli figyelmeztetés is adható, de ha ezt a gödöllői bíró nem fogadná el, maga kérhet fegyelmi eljárást.

Mint elhangzott, fegyelmi eljárás indulása esetén az Országos Igazságszolgáltatási Tanács titokköri jegyzéke szerint az a titokköri jegyzékbe tartozik, vagyis annak eredményéről felvilágosítást nem, vagy csak a titokgazda - aki a megyei bíróság elnöke - felmentése alapján lehet adni.

A rádió megkereste a kismama ügyvédjét, aki nem kívánt felvilágosítást adni arról, hogy valóban megszületett-e a baba, mert védence ezt kérte.

Az eset kapcsán korábban Szabó Máté ombudsman is vizsgálódott, aki - mivel hatáskörileg bírósági eljárásokat, döntéseket nem vizsgálhat - csupán azt tehette, hogy felhívta az igazságügyi és rendészeti miniszter figyelmét: biztosítsák a szabálysértésekkel kapcsolatos bírói döntések elleni jogorvoslati lehetőséget.

A miniszter megállapította, hogy a szabálysértési törvény legközelebbi módosításakor szükséges az elzárás elhalasztásával, illetve félbeszakításával kapcsolatos döntések elleni jogorvoslati jog megteremtése, mert a törvény nem tesz eleget az alkotmányból fakadó követelményeknek.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
ABORTUSZ