Jogellenes adatfelvétel a rendőrség kamerája előtt - az ombudsman véleménye

2008.04.30. OS / Országgyűlési Biztos Hivatala

Sérti az emberi méltóságot, megfélemlítő, tehát jogellenesnek tekinthető, hogy a rendőrségen az előállított demonstrálókkal kamera előtt, kezükben sorszámmal mondatták el személyes adataikat. Az ombudsman levélben szólította fel Budapest rendőrfőkapitányát, vessen véget ennek a gyakorlatnak.

Az adatvédelmi biztos, illetve a vizsgálat későbbi szakaszában az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy beadvány alapján vizsgálta a rendőrség eljárását. A beadványt tevő előadta, hogy gyanúja szerint a felvétel egy "visszaeső rendbontókról" készülő adatbázis része lesz.

Az adatvédelmi biztos megkereste a X. kerület, valamint Budapest rendőrfőkapitányát. Mindketten elismerték, hogy a felvételek a leírt módon keletkeztek. Kifejezetten cáfolták azonban, hogy a képek alapján központi adatbázist építenének a "visszaeső rendbontókról".

A rendőrségről szóló törvény felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy az intézkedésben érintett személyről, illetve tárgyról, körülményről felvételt készítsen, azonban a biztos álláspontja szerint elfogadhatatlan az eljárás módja. Az ügy körülményei lehetőséget adtak volna arra, hogy az érintettek adatait jegyzőkönyvben rögzítsék, tehát nem volt indokolt, hogy az előállított polgárokat kamera elé kényszerítsék.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályok alapvetően és elsősorban az egyének méltóságát óvják, az ezt sértő gyakorlat jogellenesnek tekintendő. Ezért az ombudsman felkérte a főváros rendőrfőkapitányát, intézkedjen annak érdekében, hogy hagyjanak fel ezzel a módszerrel, és a panaszban leírt módon többé ne vegyenek fel adatokat az előállítottakról. A biztos azt is kérte a főkapitánytól, hogy intézkedéséről 30 napon belül küldjön tájékoztatást.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN
RENDŐRSÉG