Az ombudsman állásfoglalása a BKV adatkezeléséről

2008.04.30. / Országgyűlési Biztos Hivatala

A BKV Zrt. adatkezelésről szóló belső szabályzata több ponton nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal, mert az üzleti titok benne meghatározott köre jóval tágabb a törvényben megengedettnél.

Az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa felszólította a BKV Zrt-t, hogy módosítsa a szabályzatát, alakítson ki olyan gyakorlatot, amely megfelel a nyilvánosság, a jogszerű adatkezelés követelményeinek.

Az állásfoglalás kiemelte, hogy a közfeladatot ellátó szervek által kötött szerződések minden fontos adata nyilvános. Ez alól csak egyes személyes adatok és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott üzleti titok jelentenek kivételt. Az adatvédelmi törvény fontos szabálya ugyanakkor, hogy az adatkérést a kivételekre hivatkozva nem lehet megtagadni. Amennyiben ugyanis a kért dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, azt a másolaton felismerhetetlenné kell tenni. A közfeladatot ellátó szervnek nyilvánossá kell tennie a szerződés minden lényeges elemét. Így bárki megítélheti, hogy a szerződéses jogok és kötelezettségek elősegítik-e a közfeladat ellátását, a szerződés tartalma összhangban van-e a jogszabályokkal.

Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a szerződő felek meghatározhatják, mit tekintenek üzleti titoknak, de nem köthetik ki, hogy a szerződés teljes tartalma üzleti titok, mert ez nincs összhangban a törvényekkel – állapította meg az ombudsman.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
KÖZLEKEDÉS
OMBUDSMAN