Az AB a pártalapítványokról

2008.05. 5. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) április 29-én hozott határozatában a pártok működéséről és gazdálkodásáról, valamint a pártok működését segítő alapítványokról szóló törvények egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálta.

Az Ab megállapította, hogy alkotmányellenes az a rendelkezés, amely alapján teljes költségvetési támogatást csak az előzőleg legalább két egymást követő parlamenti ciklusban képviselő csoporttal rendelkező párt alapítványa kaphatott. A testület alkotmánysértőnek nyilvánította azt a szabályt is, amely kizárólag az Országgyűlés alakuló ülésén frakciót alakító párt számára biztosította a teljes költségvetési támogatást.

2008. szeptember 30-ával megsemmisítették azt a rendelkezést is, amely a parlamentből kiesett, de korábban két cikluson át frakcióval rendelkező párt alapítványa, továbbá, amely az Országgyűlés alakuló ülésén frakciót alakító, de korábban a parlamentben nem lévő párt alapítványa számára biztosított költségvetési alaptámogatást.

Az Ab a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette azokat a rendelkezéseket, amelyek nem tették lehetővé az adóhatóságok és az egészségbiztosítási szervek pártalapítványok feletti pénzügyi- gazdasági ellenőrzését. Az Ab alkotmányellenesnek nyilvánította azt is, hogy a pártalapítványok és az egyéb alapítványok feletti ügyészi jogkör eltérő.

Végül az Ab mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg, mert nem látott megfelelő törvényi garanciákat arra, hogy a párttörvény alapján létrejött alapítványok a hozzájuk beérkezett támogatást valóban alapítványi célokra fordítják, és az nem válik burkolt párttámogatássá.

A határozathoz Bihari Mihály különvéleményt csatolt, amelyhez Bragyova András, Kovács Péter, Paczolay Péter és Trócsányi László csatlakozott.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
PÁRTOK