A Magyar Gárda második tárgyalási napja

2008.05.20. Jogi Fórum / Fővárosi Bíróság

A Fővárosi Bíróság a mai napon a Fővárosi Főügyészség által a Magyar Gárda Egyesület ellen társadalmi szervezet feloszlatása iránt indított polgári perében a tárgyalást 2008. június 30-án 10.00 órára elhalasztotta.

A mai tárgyaláson a felperesi oldalon két további szervezet, - a MAZSIHISZ és az OCÖ - beavatkozóként vett részt, tekintettel arra, hogy kérelmüket és jogi indokaikat a Bíróság már korábban megítélte.

2008. május 13-tól a tárgyalás megkezdéséig további 6 szervezet illetve magánszemély jelentette be a beavatkozási szándékát felperesi és alperesi oldalon. Őket a Bíróság felszólította, hogy 8 napon belül csatolják a jogi érdekeik fennállását igazoló bizonyítékaikat.

A tárgyaláson a Bíróság meghallgatta Vona Gábort és Dósa Istvánt az egyesület működésével és felépítésével kapcsolatban.

Egyúttal Vona Gábor a tárgyaláson nyújtotta be 26 oldalas észrevételét részben az ügyész kereseti kérelmére, részben a 2008. április 14-i ügyészi indítványra vonatkozóan.

Az alperes indítványozta, hogy a Bíróság keresse meg az Alkotmánybíróságot annak megállapítása érdekében, hogy - az Etv. 2 §.(2)bek. alapján az Egyesület feloszlatása nemzetközi jogszabályba és az Alkotmányba ütközik és egyúttal az Alkotmánybíróság döntéséig az eljárást függessze fel. A Bíróság ezt a kérést nem teljesítette és ennek indokát az ítéletében fogja ismertetni. Más bizonyítási indítvány nem volt.

A következő tárgyalási napon a Bíróság döntést hoz a beavatkozók jogi helyzetéről, a becsatolt jogi indokok alapján, továbbá várhatóan meghallgatja tanúként Schön Pétert, aki az Egyesület internetes honlapját működteti.

A tárgyalás ideje alatt sem a tárgyalóteremben sem a bíróság épületében rendzavarás nem történt.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
POLGÁRI ELJÁRÁSJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ALAPJOGOK
CIVIL SZERVEZETEK