Az Alkotmánybíróság május 26-27-i teljes ülésének napirendje

2008.05.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn a köztársasági elnök két indítványának tárgyalását is megkezdi. Az egyik a Büntetőtörvénykönyvnek a gyalázkodás tényállását, míg a másik a Polgári törvénykönyvnek azt a rendelkezését érinti, amely a személyhez fűződő jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be.

A hétfői teljes ülésén szó lesz arról a tervezetről, amely a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával foglalkozik. Napirendre tűzik az Országos Választási Bizottság 321/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette az A. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelen kérdésben tartott népszavazást követő év január 1.-t l pénznyerő automatát csak játékkaszinóban lehessen üzemeltetni?”

Ismét a testület elé kerül a földgázellátásról szóló 2003. évi X LII. törvény 42. § (6) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Szó lesz az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 12. § (3) bekezdés e) pontja hivatkozott szövegrészének az alkotmányosságáról.

Napirenden lesz a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 632. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítványozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 109. § (1) és (3) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megtámadták a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésének az alkotmányosságát is.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 323/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta az A. J. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a költségvetésből finanszírozott valamennyi intézményben bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottak legalább 3%-a roma legyen?”

Megtárgyalják a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf. 21.483/2003/1. sz. jogerős végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt.

Határozattervezet készül a köztársasági elnök azon indítványa alapján, amely az Országgyűlés által 2008. február 18-án elfogadott, a Büntet törvénykönyv módosításáról szóló törvény alkotmányosságát kérdőjelezte meg. Az államfő aláírás előtt küldte véleményezésre a törvénymódosítást, amely a gyalázkodás tényállásának Büntetőtörvénykönyvbe illesztésével olyan magatartásokat és testmozdulatokat kíván büntetni, melyek alkalmasak a magyar nemzet, vagy valamely társadalmi csoport tagjai méltóságának megsértésére.

Ugyancsak a köztársasági elnök indítványa alapján készül az a határozattervezet, amely a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. december 29-én elfogadott törvény 1. §-nak alkotmányosságát vizsgálja. A módosítás a személyhez fűződő jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be. E szerint a személyiségi jog sérelmét valósítja meg az a nyilvános, súlyosan sértő magatartás is, amely a személyiség valamely lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.

Megvitatják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 200. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát elemző tervezetet is.

Egy másik határozattervezet a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát vizsgálja.

Kedden kerül a testület elé a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága tárgyában készült határozattervezet.

Napirendre kerül az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 3. §-a alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Egy indítványozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 9. § bekezdése és 259. § 14. pontja alkotmányosságát támadta meg.

Megbeszélik a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 384/2006/2. végzésének alkotmányossága tárgyában készült határozattervezetet.

Szóba kerül az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthet támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 6. § (3) bekezdésének alkotmányossága is.

Az alkotmánybírák a keddi ülésükön nyolc végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG