Az Alkotmánybíróság június 2-3-i teljes ülésének napirendje

2008.05.30. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben nem alkotta meg teljes körűen a vádlegitimáció biztosítására és a törvényes vád hiányának következményeire vonatkozó szabályokat.

Napirendre tűzik az Országos Választűsi Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírásgyűjt ív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjáról szabadon dönthessenek?”

Szó lesz a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf. 21.483/2003/1. sz. jogerős végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszról.

Napirenden lesz a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 200. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát elemző tervezet.

Megvitatják a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 55. Mfv.632.339/2006/6. sz. végzésével kapcsolatosan benyújtott, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 59. § (5) bekezdés a) pontja alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Egy indítványozó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (3) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Kedden megtárgyalják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdésének második mondata, valamint a végrehajtásról rendelkező 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése alkotmányosságát megkérd jelező indítványt.

Egy határozattervezet a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát vizsgálja.

Határozattervezet készült a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 8. § (4) bekezdése f) pontjának alkotmányosságával összefüggésben. Az eredetileg a háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet három alkotmánybíró – Kukorelli István, Lévay Miklós és Lenkovics Barnabás – együttes javaslata alapján került a teljes ülés napirendjére.

Eredetileg szintén háromtagú tanács hatáskörébe tartozott az az indítvány is, amelyet három alkotmánybíró – Kiss László, dr. Lenkovics Barnabás és Kovács Péter – együttes javaslatára tűzték a teljes ülés napirendjére. A testület azt vizsgálja, alkotmányellenes-e a Celldömölk Város Önkormányzatának a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 17.) sz. rendelete módosításáról szóló 2/2008. (I. 30.) sz. rendelete 1. sz. mellékletének a havi lakossági és közületi alapdíjakat átmérők függvényében megállapító része.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
OVB