Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság iskolai, iskolakörnyéki erőszak megelőzésével kapcsolatos szakmai tevékenységéről

2008.06. 2. Jogi Fórum / Országos Bűnmegelőzési Bizottsság

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) közleménye szerint a kormányközi szervezet iskolai biztonság megteremtésére irányuló tevékenysége középpontjában két paradigma áll: a megelőzés, és a helyreállító igazságszolgáltatás.

Az OBmB feladata a társadalmi bűnmegelőzés koordinációja. A társadalmi bűnmegelőzés olyan állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői - központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb non-profit és for-profit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak - között megvalósuló együttműködésre épül.

A társadalmi bűnmegelőzés alapdokumentuma a 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat mellékleteként elfogadott Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (Stratégia). A Stratégiában lefektetett célkitűzések végrehajtását az OBmB évenkénti cselekvési programokban határozza meg.

A Stratégia prioritása a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése. E prioritás megjelenik az OBmB által kidolgozott cselekvési programokban és jelentésekben is. A Stratégia előírja a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésében a kormányzati, ágazati feladatokat (egészségpolitika, szociál- és családpolitika, ifjúság-, sport-, kulturális, nevelés-, oktatás-, roma-, környezetpolitika), valamint meghatározza a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek, az üzleti szféra és a média felelősségi területeit.

A társadalmi bűnmegelőzés logikája, eszközrendszere jól használható az oktatási, nevelési intézményekben előforduló erőszakos, vagy konfliktusos esetek megoldására. A OBmB stratégiájának két alappillére a megelőzés (prevenció) és a helyreállító módszerek alkalmazása.

Az kormányközi szervezet közleménye szerint az oktatásra vonatkozó jogszabályok módosítására nincs szükség. A jogi kereteket tartalommal kell kitölteni. A felmerült esetek pedagógiai eszközökkel, módszerekkel való megoldást igényelnek. A konfliktusok résztvevőit segíteni kell, számukra lehetőséget kell biztosítani a békés megoldások megtalálására, elkerülvén a represszív kísérletek alkalmazását.

Az OBmB iskolai, iskolakörnyékei erőszak megelőzésével kapcsolatos cselekvési programja bővebben megismerhető a szervezet honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS
CIVIL SZERVEZETEK
OKTATÁSÜGY