A magánszféra védelméhez való jog a munkavállalót a munkahelyén is megilleti

2008.06. 4. OS / Országgyűlési Biztos Hivatala

A vagyonőr az ellenőrzött személy ruházatához nem érhet hozzá, csomagját nem vizsgálhatja át, csupán felszólíthatja tartalmának bemutatására. A munkahelyi öltözőszekrények átvizsgálása csak akkor jogszerű, ha az érintett ahhoz előzetesen és önkéntesen hozzájárult.

Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az adatvédelmi biztos jogkörében eljárva egy női alkalmazott beadványa nyomán alakította ki véleményét. A panaszos azt sérelmezte, hogy a munkahelyről távozva a szolgálatban lévő férfi vagyonőr ellenőrizte a ruházatát és a csomagjait. Szóvá tette azt is, hogy a dolgozók öltözőszekrényét a munkáltató átvizsgáltatta.

A biztos állásfoglalásában leszögezte, hogy a vagyonőr neme lényegtelen, miután csak a felszólításhoz van joga, a csomagok és a ruházat személyes átvizsgálására, megérintésére nem jogosult.

A munkavállalót – a többi között a személyes adatai védelméhez való jogán keresztül – a munkahelyén is megilleti a magánszféra védelméhez való jog. Így például vagyonvédelemre hivatkozva a munkáltató önhatalmúlag nem vizsgálhatja át az értéktárgyakat, ruhákat, iratokat, csomagokat, amelyeket a munkavállaló magával vitt a munkahelyre. A munkavállaló öltözőszekrényének átvizsgálása is járhat személyes adatok kezelésével. Az adatkezeléshez a jogalapot csak törvény kifejezetten erre irányuló rendelkezése, vagy az érintett előzetes hozzájáruló nyilatkozata adhatja meg. A jelenleg hatályos törvényi rendelkezések ilyen jellegű felhatalmazást a munkáltatónak nem adnak, a vizsgálat csak az érintett előzetes és önkéntes hozzájáruló nyilatkozata esetében lenne jogszerű.

Az adatkezelés jogalapjának megléte mellett ugyanakkor vizsgálni kell azt is, hogy az megfelel-e a célhoz kötöttség elvének. Ennek értelmében csak akkor kezelhető személyes adat, ha annak célja más módon nem valósítható meg. Tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme másképpen, a munkavállalók magánszférájának csekélyebb mértékű korlátozásával is lehetséges, az öltözőszekrények átvizsgálása sérti az érintett személyes adatok védelméhez való jogát – foglalt állást az ombudsman.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN