Kisebbségi támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés

2008.06. 4. Jogi Fórum / EKINT

Az Állami Számvevőszék ez év májusában hozta nyilvánosságra a rendszerváltástól napjainkig terjedő időszakot áttekintő tanulmányát, amely a magyarországi cigányság helyzetének javítására fordított támogatásokat és azok hasznosulását elemzi.

A tanulmány megállapítja, hogy a támogatások hatékonyságát többek között adatvédelmi okok miatt nem lehet megfelelően megítélni, nyomon követni. A tanulmány kiemeli, hogy meg kell teremteni annak feltételét, hogy a programban érintett roma személyekről hivatalosan adatokat lehessen gyűjteni az adatvédelmi normák figyelembevételével.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet 2006-ban átfogó vizsgálatot végzett annak megállapítására, hogy milyen jogi, szervezési és informatikai lehetőségek állnak rendelkezésre a roma támogatások egyéni követhetőségének megvalósítására. A vizsgálat bebizonyította, hogy van mód a roma támogatások hatékony és az adatvédelmi követelményeket kielégítő, idősoros nyomon követésére. A vizsgálat eredményeképpen született tanulmány számos megoldási lehetőséget mutat be, azok előnyeinek és hátrányainak elemzésével együtt, és részletesen kidolgozott egy lehetséges komplex megoldást. Kellő politikai akarat megléte esetén megfelelő szervezeti és informatikai támogatással a kidolgozott megoldás vagy annak valamely változata jelenleg is megvalósítható.

Az EKINT tanulmány az Intézet honlapján elolvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EKINT