Élelmiszer-higiénia: egyszerűsítés a kis cégeknek

2008.06. 6. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Kivenné az EU a szigorú élelmiszer-higiéniai előírások alól az ebből a szempontból kockázatot nem jelentő, közvetlenül a fogyasztók számára értékesítő élelmiszer-ipari kisvállalkozásokat.

Horst Schnellhardt (néppárti, német) a parlamenti témafelelőse az élelmiszer-higiéniáról, illetve a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló EU-rendeletek módosításának. Ezt az EP csütörtökön 556-67-19 arányban, módosításokkal megszavazta.

A javaslat az úgynevezett „fast track actions”, vagyis gyorsított eljárással megindítandó intézkedések részét képezi, amelyek az EU igazgatási feladatai csökkentésére irányuló cselekvési programmal kapcsolatos közleményben szerepeltek.

A javaslat célja, hogy az élelmiszer-higiénia ellenőrzésére képes élelmiszeripari mikrovállalkozásokat kivegye a 852/2004/EC rendelet egyes előírásai, így a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP) elvén alapuló rendszer alól.

A parlament által június 5-én elfogadott szöveg tartalmazza a következő módosítást: „E rendelet egyéb követelményeinek sérelme nélkül az élelmiszer-ipari vállalkozások mentességet kaphatnak a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárás vagy eljárások bevezetésének, alkalmazásának és fenntartásának követelménye alól. Ez csak a 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett vállalkozásokra (különös tekintettel a mikrovállalkozásokra) alkalmazandó, amelyek legjellemzőbb tevékenysége a végfelhasználók számára történő közvetlen élelmiszer-értékesítés, és ha az illetékes hatóság úgy véli a rendszeresen végzett kockázatelemzés alapján, hogy vagy nincs megelőzendő vagy elfogadható szintre csökkentendő kockázat, vagy minden azonosított kockázatot megfelelő és rendszeres ellenőrzés alatt tartanak”.

A parlamenti témafelelős kifejezetten támogatta „a Bizottság javaslatának központi kérdését, azaz a bürokrácia leépítését”. Viszont szerinte „különösen erős kritikával kellene illetni, hogy a javaslat szerint az élelmiszer-biztonság Európában tapasztalható magas szintjét kizárólag gazdasági meggondolások alapján csökkentsék. Ez a 852/2004/EK rendelet kifejezett célja mellett elfogadhatatlannak tűnik”.

Az EP élelmiszerbizottsággal foglalkozó szakbizottsága mindezzel együtt korábban 36-13-2 (igen-nem-tartózkodás) arányban támogatta a módosított jelentést.

Olajos Péter a néppárti képviselőcsoport vezérszónokaként a plenáris vitában azt mondta, „szükség van a fogyasztói érdekeket biztosító jogszabályokra, eljárásokra olyanokra, mint a HACCP, azonban ugyanilyen fontos, hogy ne essünk túlzásba, ne szabályozzuk túl az életünket, mert azzal nem az életminőséget szolgáljuk, hanem a bürokráciát”. Olajos támogatta a kompromisszumos javaslatot, mivel „az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a most érvényben lévő HACCP-előírások sok esetben indokolatlanul túl szigorúak”.

A képviselő szerint „Magyarország is maximálisan teljesítette, sőt túlteljesítette a HACCP-előírásokat. Ezt meg is sínylették vállalkozásaink, sokan felhagytak évszázados hagyományokkal, gyakorlattal, ez pedig nem lehet a célunk, ezért itt változtatnunk kell.”

Tabajdi Csaba (szocialista) azt mondta, „az élelmiszerbiztonság kulcsfontosságú az Európai Unióban, de csak ésszel, racionálisan kellene szabályoznunk és ellenőriznünk”. A képviselő szerint „Magyarországon is fölöslegesen vegzálják a kis és közepes élelmiszerüzemeket, stréber módon túlteljesítik az előírásokat, miközben nem mernek érdemben fellépni a nagy lobbierejű multinacionális cégekkel szemben”.

„Sajnos ez a jelentés már nem fogja feltámasztani azokat a falusi kisvágóhidakat, pékségeket, amelyek az értelmetlen túlszabályozás következtében kénytelenek voltak abbahagyni a termelésüket” - tette hozzá Tabajdi.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ