Jóváhagyta az EP a hulladék- és vízminőségi irányelveket

2008.06.18. BruxInfo

A tagállamok számára konkrét hulladék újrahasznosítási arányokat előíró szabályozást fogadott el az EP második olvasatban a Tanáccsal előzetesen egyeztetve. Ugyanígy a vízminőség kapcsán 33 féle baktériumirtó és nehézfémfajta álló- és folyóvizekbe jutását radikálisan csökkentő vagy megszüntető irányelvet fogadtak el.

Új hulladékszabályozási és vízminőségi irányelveket hagyott jóvá kedden délután az Európai Parlament második olvasatban az Európai Unió Tanácsával előzetesen egyeztetve. A hulladékszabályozás kapcsán tagállamok számára 2020-ig kötelezően elérendő újrahasznosítási rátát határoznak meg, s kötelezővé teszi a nemzeti hulladéktermelés csökkentését előirányzó programok létrehozását. A Bizottságnak 2014-ig meg kell határoznia a hulladéktermelés megelőzésére vonatkozó keretszámokat, s 2020-ig a hulladék-szétválasztásra vonatkozóakat is.

A hulladékégetést a tervek szerint – hosszas viták után – hulladékhasznosításnak minősítik, ha az égetés során megfelel különböző energiahatékonysági feltételeknek.

Az elfogadott szabályozás öt, megelőzést és csökkentést célzó hulladékkezelési szintet - ötlépcsős hulladékhierarchiát - határoz meg, külön megjelölve, melyeket tartja fenntarthatóbbnak és javasoltnak.

A vízasszenyezés csökkentése kapcsán 33 leginkább vegyszernek és nehézfémnek minősülő anyag a folyó és állóvizekbe eresztését írja elő a víztisztasági irányelv, melyek radikális csökkentésére vagy teljes megszüntetésre kötelezi a tagállamokat az EU. A „kiemelt jelentősségű” szerek és anyagok általi szennyezét 2018-ig kell visszaszorítania az országoknak, mely a Tanáccsal egyetértésben megalkotott elképzelés.

A környezetvédelmi minőségi előírások (EQS), mely tartalmazza a különböző káros anyagok maximálisan elfogadható koncentrációjának mértékét az európai vizekben. Ennek jelentősséga a téma jelentéstevő, a francia liberális Anne Laperrouze szerint abban áll, hogy ezek az anyagok nem csak az ökoszisztémát fenyegetik, de azon keresztül a tápláléklánca bekerülve az emberre is igen veszélyesek.

A képviselők eredetileg a most a listára került 33-nál több veszélyes anyagot vett volna fel a tiltólistára, de a Tanács csak ennek a 33-nak a szabályozásába egyezett bele. Ennek nyomán 2018-tól várhatóan további anyagokkal egészül ki a lista, melyről azonban csak később állapodnak meg a tagállamok és az EP. A vízminőségi irányelv végső tervezetének illeszkendie kell a vízi kereprogram irányelvhez.

2009-re a tagállamoknak lehetőleg térképekkel ellátott felmérést kell készíteniük a szennyező anyagok és elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásáról, kiöntéséről, az általuk okozott károkról, a bióták és az üledékek állapotáról a folyómedrek mentén és a környező területeken.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI PARLAMENT