Úton közös európai menekültügyi és bevándorlási politika felé

Európa növekvő munkaerőigénye, valamint az illegális bevándorlók okozta nyomás csökkentése érdekében az Európai Bizottság tegnap egy hosszú törvényhozó folyamatot indított útjára, mely hosszú távon lefektetheti a közös bevándorlási politika alapjait.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Jacques Barrot a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségért felelős biztos ismertette a Bizottság javaslatait a közös bevándorlási és migrációs politikával kapcsolatban, melyek segítségével a 27 EU-tagállam hatékonyan tudná kezelni azokat a kihívásokat, melyeket az évente az unió területére lépő több százezer nem uniós állampolgár jelent. A most ismertetett javaslat három pillérre épül: a jólét, a szolidaritás és a biztonság célkitűzéseire.

Az öregedő népesség miatt az uniónak hamarosan a munkaerőhiány problémájával kell szembenéznie, ugyanis 2007-ben az EU közel 500 millió fős népességéből mindössze 235 millió volt munkaképes. A jelenlegi trend veszélyt jelenthet a nyugdíj, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszerre, továbbá növekvő közkiadásokat igényel. Barrot felkérte a tagállamokat, hogy tájékoztatással segítsék elő a legális bevándorlást.

2006 januárjában 18,5 millió nem uniós állampolgár tartózkodott az unió területén, ami az EU teljes népességének 3,8%-át teszi ki. Ebből mintegy 8 millió illegális bevándorló volt, akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel. Az illegális bevándorlás csökkentése érdekében a Bizottság szorgalmazza a külső határokon a fokozottabb ellenőrzést, többek között a FRONTEX megerősítését is.

Az Európai Bizottság célja a tagállamok bevándorlási politikájának fokozottabb összehangolása, annak érdekében, hogy a menekültek minden tagállamban azonos eséllyel kaphassanak menekült státuszt. A Bizottság szeretné módosítani a menedékkérést uniós szinten jelenleg szabályozó Dublini Rendeletet is, mely szerint az a tagállam bírálja el a menekült státusz iránti kérelmet, amely a kérelmező vonatkozásában az EU területére történő belépést vagy tartózkodást tekintve a legnagyobb szerepet játssza.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A ma elfogadott migrációs csomag azt mutatja, hogy új megközelítésben kell foglalkoznunk a bevándorlással és a menekültüggyel: a bevándorlás szerepet játszik az európai gazdaság teljesítményében. De ezt a lehetőséget csak akkor aknázhatjuk ki, ha a bevándorlók sikeresen beilleszkednek társadalmainkba és foglalkozunk az emberek illegális bevándorlással kapcsolatos aggályaival."

A bevándorlásról szóló közlemény kapcsán Jacques Barrot alelnök így nyilatkozott: „A bevándorlás egyszerre jelent lehetőséget és kihívást az EU számára: ha megfelelő módon kezeljük, gazdagítja az európai társadalmakat és gazdaságokat.”

Közös bevándorlási elvek Európa számára

A „Közös európai bevándorlás-politika: elvek, fellépések és eszközök” című közlemény – amelyet a Bizottság ma fogadott el – felvázolja a bizottsági álláspontot arra vonatkozóan, hogyan fejleszthető tovább a közös európai bevándorlás-politika, valamint felkéri az Európai Tanácsot, hogy fogadja el a közleményben javasolt tíz közös alapelvet, továbbá néhány konkrét fellépést.

A tíz közös elv az Európai Tanács 1999. évi tamperei sarkalatos pontjaira, a 2004. évi Hágai programra, valamint a 2005-ben kiadott, migrációval kapcsolatos általános megközelítésre épül. Az elvek mindegyikét a tagállami vagy uniós szinten végrehajtandó fellépések jegyzéke teszi kézzelfoghatóvá. Ezen alapelvek a bevándorlás-politika széles spektrumát ölelik fel, és a következő fejezetekbe csoportosíthatók:

  • Jólét és bevándorlás: 1 – Világos szabályok és egyenlő feltételek; 2 – A szakképzettség és a szükségletek összehangolása; 3 – A sikeres bevándorlás kulcsa az integráció.
  • Szolidaritás és bevándorlás: 4 – Átláthatóság, bizalom és együttműködés; 5 – A rendelkezésre álló eszközök hatékony és koherens felhasználása; 6 – Partnerség harmadik országokkal.
  • Biztonság és bevándorlás: 7 – Európa érdekeit szolgáló vízumpolitika; 8 – Integrált határigazgatás; 9 – Az illegális bevándorlás elleni küzdelem fokozása és zéró tolerancia az emberkereskedelemmel szemben; 10 – Fenntartható és hatékony kiutasítási politika.

A közös bevándorlás-politikát a tagállamok és az uniós intézmények együttműködésben valósítják meg, és egy új felügyeleti és értékelési mechanizmus révén rendszeresen nyomon követik. E rendszeres nyomon követés magában foglal egy éves értékelést, valamint az Európai Tanács tavaszi ülésén – az európai és nemzeti szintű bevándorlási helyzetről szóló bizottsági jelentés alapján – megfogalmazott ajánlásokat.

Politikai terv a menekültügyről

A Bizottság ezzel párhuzamosan, de különálló, a menekültügyi kérdések sajátos jellegét jól tükröző dokumentumban a menekültügyről szóló politikai tervet is elfogadott ma. Ez a terv azokat az intézkedéseket sorolja fel, amelyeket a Bizottság a közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) teljessé tétele érdekében kíván javasolni.

A javaslatokkal kapcsolatban bővebb információ olvasható a Bizottság oldalán.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ
MIGRÁCIÓ