Felvételek készítése és felhasználásának lehetősége az önkormányzat képviselő-testületi ülésein

2008.06.24. Jogi Fórum / OBH

Az ülés alatt elhangzott magánvélemények esetleges nyilvánosságra kerülésével az ülésen részt vevőknek számolniuk kell. A kép- és hanganyag rögzítése, közvetítése az ülés megnyitásától kezdődően jogszerű.

Az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy polgármester konzultációs beadványára adott állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy ugyan a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos teendőket az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában kell részletesen szabályozni, a felvételt készítők személyi körét és a felvétel későbbi felhasználását, a közzététel helyét és módját a nyilvános ülések esetében nem lehet korlátozni.

A biztos állásfoglalása az ügyben

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ÖNKORMÁNYZATOK
OMBUDSMAN