Alkotmányellenes a gyógyszerkeret szabályozása a Zala Megyei Bíróság szerint

2008.06.25. MTI

A Zala Megyei Bíróság (ZMB) szerint alkotmányellenes a közgyógyellátási gyógyszerkeret megállapításának szabályozása és a szakhatósági állásfoglalás formáját előíró, kapcsolódó kormányrendelet tavaly hatályban volt melléklete, ezért azok megsemmisítését kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. Erről a zalaegerszegi székhelyű megyei bíróság kedden tájékoztatta az MTI-t.

Egy nagykanizsai rokkantnyugdíjas férfi azért indított pert a győri, Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ellen, mert megítélése szerint a havi gyógyszerköltségénél jóval alacsonyabb összegben állapították meg közgyógyellátási keretösszegét.

A ZMB a per tárgyalását felfüggesztve az Alkotmánybírósághoz fordult, indítványozva, hogy az állapítsa meg: alkotmányellenes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény több, az egyéni havi gyógyszerkeretet maximalizáló előírása, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének, megállapításának, folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 2007-ben hatályos melléklete.

A bíróság indoklásában leírta, hogy a felperes közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be lakhelyének jegyzőjéhez, ebben igazolta, hogy havonta 27.130 forint nyugdíjat kap. A jegyző elsőfokú szociális hatóságként a férfi részére egy évre megállapította a közgyógyellátási jogosultságot, a területi egészségbiztosítási pénztár mint szakhatóság állásfoglalása alapján a havi gyógyszerkeretét hatezer, évi eseti keretét további hatezer forintban határozva meg.

A férfi fellebbezett, sérelmezve a gyógyszerkeret összegét, de a másodfokú szociális hatóság helybenhagyta a határozatot, arra hivatkozva: a megyei egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár másodfokú szakhatóságként helybenhagyta, s az eljáró szociális hatóság nem jogosult a szakhatósági állásfoglalás felülbírálására.

A pert kezdeményező rokkantnyugdíjas havonta több mint 15 ezer forintot költ gyógyszerekre, ezért legalább havi 12 ezer forint havi egyéni gyógyszerkeretet igényelt bírósági keresetében.

A ZMB kifejtette, hogy a hatályos szabályozás szerint akkor, ha a törvényi gyógyszerkeretnél a jogosult gyógyszerköltsége jelentősen magasabb, a közgyógyellátásban részesülők nagy részének vagy a megélhetése van veszélyben, vagy nem tudja megvásárolni a szükséges gyógyszereit. Ezáltal az adott évi létminimumnál alacsonyabb összegű jövedelemmel rendelkezők számára nincs biztosítva a meghatározott kereten túli gyógyszerköltség, s ezáltal a betegség kezelése.

A bíróság nem vonta kétségbe, hogy "a szociális normák az ország mindenkori teljesítőképességének függvényében hozhatók meg a jogalkotók által", azonban azt is megfogalmazta, hogy egy minimális, szükséges ellátási szint az alkotmány alapján megkövetelhető.

A bíróság azért kezdeményezte a vonatkozó kormányrendelet alapján 2007-ben hatályos melléklet alkotmányellenességének megállapítását, mert "a szakhatósági állásfoglalásra rendszeresített blanketta semmiféle indokolást nem tartalmaz a szakhatóság által megállapított rendszeres gyógyító ellátások költségére vonatkozóan". A ZMB szerint mindez egyrészt szakhatósági önkényhez vezethet, másrészt ellentétes a közigazgatási eljárásról szóló törvény által előírt szakhatósági indoklási kötelezettséggel.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
EGÉSZSÉGÜGY
SZOCIÁLIS SZFÉRA