Az Alkotmánybíróság június 30-i teljes ülésének napirendje

2008.06.26. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A hétfői teljes ülésen búcsúznak el kollégáik Kukorelli Istvántól és Bihari Mihálytól, akiknek július 3-án jár le a kilencéves alkotmánybírói megbízatásuk.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az a határozattervezet, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálata tárgyában készült.

Ötödször tárgyalják azt a határozattervezetet, amely a köztársasági elnök indítványa alapján a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. október 29-én elfogadott törvény 1. §-ának alkotmányosságát vizsgálja. A módosítás a személyhez fűződ jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be. E szerint a személyiségi jog sérelmét valósítja meg az a nyilvános, súlyosan sértő magatartás is, amely a személyiség valamely lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.

Ugyancsak ötödször foglalkoznak az államfő azon indítványával, amely az Országgyűlés által 2008. február 18-án elfogadott, a Büntet törvénykönyv módosításáról szóló törvény alkotmányosságát kérdőjelezte meg. A törvénymódosítás a gyalázkodás tényállásának Büntet törvénykönyvbe illesztésével olyan magatartásokat és testmozdulatokat kíván büntetni, melyek alkalmasak a magyar nemzet, vagy valamely társadalmi csoport tagjai méltóságának megsértésére.

Az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága az Alkotmánynak a művészeti élet szabadságával, mint kulturális alapjoggal kapcsolatos rendelkezéseinek értelmezését kérte.

Napirenden lesz a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 200. § (2) bekezdés második mondata alkotmányosságát elemző tervezet.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 512/2008. (XII. 18.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Pós Péter által az Asztmás Betegek Országos Szövetsége képviseletében benyújtott népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven a következő kérdés szerepel: „Akarja-e Ön, hogy a több emberen, sok ember életét veszélyeztetve vagy különös visszaesőként elkövetett emberöléshez hasonlóan, a népirtási szándék bizonyíthatóságának hiányában is, soha el nem évülő népirtásnak min süljenek mindazon intézkedések is, amelyek a nép

  • nagyobb csoportjának halálát okozzák,
  • a csoport számára súlyos testi vagy lelki sérelmet okoznak,
  • a csoportot olyan életfeltételek közé kényszerítik, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
  • a csoporton belül a születéseket meggátolják, vagy jelentősen korlátozzák,

a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba kényszerítik?”

Megvizsgálják az Országos Választási Bizottság 467/2007. (XI. 12.) OVB határozata elleni kifogást is. Az OVB megtagadta a K. A. magánszemély által benyújtott népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven ez szerepel: „A 73/A §-t és a 73/B §-t a törvényből és az alkotmányból való törlését országos népszavazást kezdeményezek.”

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG