Hat kifogás az Országgyűlés népszavazási határozata ellen

2008.06.26. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Hat magánszemély támadta meg a jogorvoslati határidő végéig, június 23-ig az Országgyűlés népszavazást elrendelő, június 9-i határozatát. Az Alkotmánybíróság (Ab) előreláthatóan kora ősszel dönt a kifogásokról.

Június 23-ig hat kifogás érkezett az Alkotmánybíróságra, amelyek a 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat alkotmányosságát támadta meg. A június 9-én elfogadott határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

A választási eljárásról szóló törvény értelmében az Országgyűlés népszavazást elrendelő határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követő nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, a népszavazást elrendelő határozat elleni kifogásról a köztársasági elnököt is. Az Ab a kifogást soron kívül bírálja el. Az Ab az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országgyűlést új eljárásra utasítja.

Az OVB másfél év alatt – 2006 októbere és 2008 februárja – között 465 hitelesítéssel kapcsolatos határozatot hozott, amelyek közül 148-at támadtak meg az Ab előtt. Csak összehasonlításképpen: 2001-ben 11, 2002-ben 18, 2003-ban 33, 2004-ben 21, 2005-ben 45 OVB-határozat született népszavazási ügyekben.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
NÉPSZAVAZÁS
OVB