Nem lehet köztartozása az 1 százalékban részesülő szervezetnek

2008.06.27. Jogi Fórum / APEH

Ez évben a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint - a további törvényi feltételeknek egyébként megfelelő - alapítványokat, társadalmi szervezeteket és közalapítványokat nem illeti meg a nekik felajánlott Szja 1 %-os összeg akkor, ha 2008. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0837-es számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban, akár csak egy napig olyan lejárt esedékességű köztartozásuk állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kaptak.

Köztartozásnak minősül az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál (a fővárosi székhelyű adózók esetében az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati adóhatóságra értendő), magánnyugdíj-pénztárnál, valamint egyéb szervezetnél nyilvántartott, törvényből eredő fizetési kötelezettség.

Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás vizsgálata során - kivéve az állami adóhatóságnál nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozást - az APEH az adott adónemen nyilvántartott adótartozás összegét csökkenti a más adónemen fennálló túlfizetés összegével.

A fentiekre figyelemmel a személyi jövedelemadó 1 %-ából részesülni kívánó szervezetnek

  • a 2008. augusztus 1-je előtt esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozását legkésőbb 2008. július 31. napjáig, továbbá
  • 2008. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 0837-es számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban esedékessé váló köztartozását legkésőbb annak esedékessége napján

rendeznie szükséges, mivel a lejárt esedékességű köztartozás 2008. augusztus 1. napjától késve történő rendezése esetén nem jogosult a részére felajánlott 1 % összegére.

Az APEH a törvényi előírásoknak megfelelően 2008. szeptember 1. napjáig fogja megküldeni a lehetséges kedvezményezettek részére azt a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben közli az ez évi felajánlások összegének várható nagyságát, illetőleg amelynek melléklete a fentiekben hivatkozott 0837-es számú adatlap.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS