Ombudsman: a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségéről

2008.06.27. Jogi Fórum / Országgyûlési Biztos Hivatala

2008. július 1-jén lép életbe az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek (Eitv.) az a rendelkezése, amely közérdekű adatok széles körének elektronikus közzétételét írja elő közfeladatot ellátó szervek újabb csoportja számára - szól az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró Dr. Szabó Máté ombudsman közleménye.

Idetartoznak az 50.000-nél kisebb lakónépességű önkormányzatok, azon gazdasági társasági formában működő állami és önkormányzati tulajdonban álló cégek, amelyek jogszabály alapján közfeladatot látnak el, az egészségügyi és szociális intézmények, az oktatási és kulturális intézmények.

A törvény és a végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek részletesen meghatározzák, hogy milyen adatokat, információkat, milyen formában kell közzétenni az adatfelelős vagy az adatközlő honlapján.

A törvény lehetőséget teremt arra, hogy a közfeladatot ellátó szervek a törvény mellékletében felsorolt adatokon túlmenően egyedi közzétételi listát állítsanak össze, tevékenységükről, működésükről a kötelezően előírtnál szélesebb körű elektronikus tájékoztatást nyújtsanak. Ez a fajta proaktív információszolgáltatási gyakorlat nemcsak költségtakarékos, de hozzájárulhat a közfeladatot ellátó szervek jobb társadalmi megítéléséhez is.

Az Eitv.-ben előírt közzétételi kötelezettség független a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben szabályozott egyedi adatkérések teljesítésétől.

Az Eitv.-ben előírt kötelezettségek teljesítéséhez az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársai szakmai segítséget nyújtanak. A törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítését az országgyűlési biztos ellenőrizni fogja.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN