Az elektronikus cégeljárás kapcsán július 1-jétől életbelépő változásokról

2008.07. 2. Jogi Fórum / Microsec Kft.

Az elektronikus cégeljárás kapcsán az alábbi, július 1-jétől életbe lépő változásokról tájékoztat az e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató Microsec Kft.

Nyomtatványok formátuma

A kérelem formanyomtatványát kizárólag XML formátumban lehet benyújtani.

A cégszolgálat automatája július 1-jétől nem engedi át azokat a kérelmeket, amelyekben a formanyomtatvány nem felel meg a cégszolgálat honlapján közzétett XML sémadefiníciónak.

A cégszolgálat automatája az informatikai ellenőrzés során az e-aktában szereplő, A kérelem formanyomtatványa nevű dokumentumot vizsgálja.

A cégszolgálat elutasítja a kérelmet, ha a A kérelem formanyomtatványa nevű dokumentum nem XML formátumú (hanem pl. egy szkennelt irat és PDF formátumú), vagy XML formátumú, de nem felel meg a cégszolgálat honlapján közzétett XML sémadefiníciónak.

Ebben az esetben a Ctv. 38. §-a szerint a cégszolgálat nem küldi tovább a cégbíróság felé a kérelmet.

Nyomtatványkitöltő alkalmazások

Az utóbbi egy hónapban elérhetővé váltak azok a nyomtatványkitöltő szoftverek, amelyek már megfelelnek a cégszolgálat által közzétett követelményeknek, és helyes XML formátumban mentik el a nyomtatványt.

A szoftverek által előállított nyomtatványt nem kell kinyomtatni és aláírni, hanem közvetlenül a kérelem e-aktájába kell illeszteni.

Új cég alapítása esetén a cégbíróságok megkövetelik, hogy az ÁFA nyilatkozaton szerepeljen a cégképviselő aláírása, ezért ezt a két oldalt továbbra is ki kell nyomtatni, aláíratni, majd visszaszkennelni.

Nyomtatványkitöltő alkalmazások megfelelősége

A nyomtatványkitöltő alkalmazások megfelelőségét a Magyar Ügyvédi Kamara is teszteli.

Végzések kézbesítése, átvétele

2008. július 1-jétől a cégbíróság nem közvetlenül a végzést küldi meg a jogi képviselő részére, hanem egy értesítő e-mailt küld, amelyben tájékoztatja, hogy új végzése érkezett.

A jogi képviselő a végzéshez csak akkor jut hozzá, ha előbb aláírja minősített elektronikus aláírással, hogy a végzés kézbesítve lett a részére.

Az értesítő e-mail részletes útmutatót fog tartalmazni az átvétel lépéseiről.

Amennyiben a jogi képviselő 3 munkanapon belül nem veszi át az elektronikus végzést, akkor a cégbíróság írásban is megküldi a végzést (Ctv. 39. § (2)).

e-akta aláírása vagy minden dokumentum aláírása

A 2008. évi XXX. törvény módosította az ügyvédi törvényt és a cégtörvényt, és egyértelművé tette, hogy július 1-jétől elegendő a teljes e-aktára elhelyezni egy XAdES-T típusú időbélyeges aláírást, nem kell minden dokumentumot külön-külön aláírni.

A bejegyzési és változásbejegyzési kérelmeket július 1-jétől már kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A www.e-szigno.hu honlapon folyamatosan frissülnek a cégeljárással kapcsolatos legfrissebb információk.

  • kapcsolódó anyagok
ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS