Az Alkotmánybíróság július 7-8-i teljes ülésének napirendje

2008.07. 2. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Napirenden lesz Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése is. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldá nyát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozott az az indítvány, melyet három alkotmánybíró – Balogh Elemér, Bragyova András és Trócsányi László – együttes javaslatára tűztek a teljes ülés napirendjére. A testület a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet alkotmányosságát vizsgálja.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 166/2008. (III. 26.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB hitelesítette a T. B. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról úgy módosuljon, hogy 20000 választópolgár aláírásával hitelesített érvényes ajánlásának megszerzése esetén a választáson ne csak a pártok, hanem az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak szerint nyilvántartásba vett bármelyik társadalmi szervezet állíthasson listát?”

Egy indítványozó a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXXV. törvény 5. § d) pontjának alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Határozattervezet készült a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 33. § (1) bekezdés g) pontja alkotmányosságával összefüggésben.

Kedden a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, 52. § 22. pontja b) és e) alpontja alkotmányosságát vizsgálják meg.

Megtámadták a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet alkotmányosságát.

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 219. §-ának, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát is.

Egy határozattervezet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény egyes rendelkezéseit veszi górcső alá.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG