E-mailek a felvételizőknek: mikor jogszerű, mikor nem

2008.07. 3. OS / Országgyűlési Biztos Hivatala

Elektronikus hirdetést csak annak szabad küldeni, aki ahhoz előzetesen hozzájárult. Ezt válaszolta az ombudsman egy felsőoktatási intézmény kérdésére, hogy vajon elektronikus hirdetésnek minősül-e felvételre jelentkezők e-mailes értesítése az intézmény nyári programjairól és a beadott jelentkezési sorrendek lehetséges módosításáról.

Dr. Szabó Máté ombudsman úgy foglalt állást, hogy a felsőoktatási intézmény a felvételi eljáráshoz szükséges adatokat célhoz kötötten, tehát a felvételi eljárással összefüggésben kezelheti. Ettől eltérő adatkezeléshez – az adatvédelmi törvényben előírt célhoz kötöttségnek megfelelően – az érintett hozzájárulása szükséges. Ebből következően elektronikus hirdetést is csak annak szabad küldeni, aki ahhoz hozzájárult. Összességében a levél tárgya dönti el, hogy az jogszerűen elküldhető-e. A biztos azonban felhívta az adatkezelő figyelmét arra, hogy önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek a domain név, vagy az elektronikus levelezési cím – így ezek jogszerűen továbbíthatók.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN