Nem kartelleztek a brókerek

2008.07. 3. Jogi Fórum / GVH

A vizsgálat nem tárt fel a kartellgyanút alátámasztó bizonyítékot, így a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) végzéssel megszüntette a hazai brókercégek elleni eljárását. Ugyanebben az ügyben a Budapesti Értéktőzsde kötelezettséget vállalt, így az ellene folyó versenyhatósági eljárás jogsértés megállapítása nélkül, végzéssel zárult.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban BÉT) vezérigazgatójának határozata alapján, egyes tőzsdei termékek (határidős termékek) tőzsdei kötésegységeinek (kontraktus) méretei 2006. szeptember 18-i hatállyal csökkentésre kerültek. A börze szerint a lépés célja, hogy a legnépszerűbb termékek kontraktus méretének csökkentésével a befektetők szélesebb köre számára váljon elérhetővé a határidős részvénykereskedés. A lépést a befektetési szolgáltatók, azaz a brókercégek érdekképviseleti szerveként működő BÉT Kereskedelmi Bizottság kezdeményezte.

A GVH azért indított eljárást, mert a rendelkezésére álló adatok szerint a brókercégek a BÉT döntésével egyidejűleg – a mögé bújva – 2006. szeptember 18-án előzetes egyeztetést követően, egyöntetűen kb. 200-300 százalékkal emelték meg a határidős piachoz köthető tranzakciókból származó jutalékaik díjait. Alaposan feltehető volt továbbá, hogy az egységes jutalékemelésre a kereskedelmi bizottság (tehát közvetve a brókercégek) egyik korábban kidolgozott és a BÉT által 2005 őszén kihirdetett döntése miatt nyílt lehetőség. E döntés értelmében ugyanis a tőzsdén bármely szekcióban (részvény, határidős termék, deviza, stb.) tevékenykedni kívánó brókercég a korábbi 5 millió forintos belépési díjjal szemben csak 30 millió forintos belépési díj megfizetése után tevékenykedhet. Alaposan feltehetővé vált, hogy e lépés miatt több külföldi és hazai vállalkozás nem tudott belépni a magyar piacra.

Gyanújának alátámasztására a GVH 2006. október 9-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a Buda-Cash Brókerház Zrt-nél, a Concorde Értékpapír Zrt.-nél, az Equitas Bróker Rt-nél, az Erste Befektetési Zrt-nél, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt-nél. Később, 2006. október 18-án a versenyhatóság előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a Cashline Értékpapír Zrt.-nél, az Equilor Befektetési Rt.-nél, valamint a HVB Bank Hungary Zrt.-nél is. A vizsgálatba a GVH bevonta a Hamilton Tőzsdeügynökség Zrt-t, a Questor Zrt-t, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t, valamint az Inter Európa bank Zrt-t is.

A vizsgálódás során a 11 befektetési szolgáltató díjemelése kapcsán nem sikerült olyan irati bizonyítékot találni, amely közvetlenül vagy közvetve bizonyította volna, hogy a GVH kartell gyanúja megalapozott. Csupán az volt megállapítható, hogy míg egyes vállalkozások egyáltalán nem emelték díjaikat, addig mások emelték ugyan díjaikat, de jelentősen eltérő mértékben. A díjváltozás időpontjának viszonylagos egybeesése adhatott ugyan gyanúra okot, azonban a GVH ellenkező bizonyíték hiányában életszerűnek tekintette, hogy a BÉT vezérigazgatójának kontraktus méreteket csökkentő határozata indokolta a díjváltoztatások időpontjának közeliségét.

A versenytörvény szerint az eljáró versenytanács az eljárást végzéssel megszünteti, ha a vizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg törvénysértés, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Mivel a GVH vizsgálata nem tárt fel a jogsértést alátámasztó bizonyítékot és annak előkerülése az eljárás további folytatásától sem volt várható, a versenyhatóság ezért a kontraktus díjak emelése tekintetében, a jogsértő magatartás bizonyítottságának hiánya miatt a brókercégek elleni eljárás megszüntetéséről döntött.

A GVH a BÉT elleni vizsgálatot azonban tovább folytatta, hogy kiderüljön: az egyszeri belépési díjak megemelése vajon alkalmas volt-e a befektetési szolgáltatók piacra lépésének megakadályozására. A börze azonban a versenyhatóság eljárása közben vállalásokat tett. Ennek értelmében:

1. Az egyszeri belépési díj mértéke bármely szekcióba belépni kívánó számára 2008. augusztus 1-től szekciónként nettó 10 millió forintra módosul, mind a szekciótagsággal már rendelkezők, mind az újonnan szekciótagságot szerezni kívánók számára.

2. Amennyiben valamely új belépni kívánó leendő szekciótag három szekció vonatkozásában kíván szekciótagságot szerezni, és megfizeti ezen szekciók egyszeri belépési díját, azaz összesen nettó 30 millió forintot, úgy a negyedik szekció vonatkozásában egyszeri belépési díj megfizetése nélkül szerezhet tagságot.

3. A régi díjstruktúra alapján a 30 millió Ft összegű egyszeri belépési díjat már megfizetett szekciótag(ok) bármely szekcióba további díjfizetés nélkül beléphetnek.

A GVH az eljárás során feltárt valamennyi tény, körülmény mérlegelése után úgy ítélte meg, hogy a versenyhez fűződő közérdek leghatásosabban a felkínált kötelezettségvállalás elfogadásával és kötelezővé tételével biztosítható. Így aztán a GVH jogsértés megállapítása nélkül, végzéssel lezárta a BÉT elleni eljárást.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH