Csökkentett Áfa-kulcs

2008.07. 8. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon javasolta a 2006/112/EK áfa-irányelv módosítását annak érdekében, hogy a tagállamok rugalmasabban alkalmazhassanak tartós jelleggel csökkentett áfa-kulcsokat bizonyos szolgáltatások tekintetében.

A Bizottság javaslata olyan területekre irányul, ahol megfelelően bizonyított, hogy a csökkentett áfa-kulcsok alkalmazása nem okoz zavart a belső piac működésében. Az érintett szektorok többsége az ún. munkaerő-igényes és helyi szolgáltatások közé tartozik, beleértve az éttermi szolgáltatásokat is. A javaslat egyben a kis- és középvállalkozások támogatását célzó javaslatcsomag (Small Business Act – lásd IP/08/165) része, hiszen az érintett szektorokban döntően ilyen jellegű vállalkozások tevékenykednek. A javaslat ugyanakkor nem változtat azon az alapelven, hogy a tagállamok számára csupán választható lehetőség, de nem kötelező a csökkentett áfa-kulcsok alkalmazása.

Kovács László, az Európai Unió adó- és vámügyi biztosa elmondta: „Javaslom, hogy tegyük általánossá a csökkentett kulcsok alkalmazásának lehetőségét azon szektorokban, ahol kellőképpen bizonyított, hogy ez nem okoz zavart a belső piac működése szempontjából. Célom a jogbiztonság megteremtése a csökkentett kulcsok 2010 utáni alkalmazásával kapcsolatban a munkaerő-igényes szektorokban, valamint hogy minden tagállamnak jogában álljon ezen lehetőség alkalmazása. Semmivel nem indokolható, hogy például az éttermi szolgáltatások az Európai Unió tagállamainak egyik felében részesülhessek a csökkentett kulcsok által nyújtott előnyökből, míg a tagállamok másik felében nem.

Tekintettel arra, hogy a Tanács nem szolgált egyértelmű iránymutatással a Bizottság által tavaly júliusban előterjesztett, a csökkentett áfa-kulcsok rendszerének teljes felülvizsgálatát szorgalmazó közleményre, a jelen javaslat csupán a sürgős kérdésekkel foglalkozik, és egyúttal az a célja, hogy ugyanazokat a lehetőségeket biztosítsa valamennyi tagállam számára.

A javaslat emiatt csupán a gazdaság meghatározott ágazataira vonatkozik, és a javaslatban szereplő szolgáltatások többségére már eddig is alkalmazható volt csökkentett kulcs, azonban ez a lehetőség eddig csupán egyes tagállamokban, és csak 2010-ig volt elérhető.

A javaslatnak nem része a különböző tagállamoknak biztosított jelentős számú derogáció általános felülvizsgálata, valamint nem terjeszti ki a csökkentett kulcsok körét környezetvédelmi és energiatakarékossági célokra. Ez utóbbival kapcsolatban a Bizottság a 2008. márciusi Európai Tanács által megfogalmazott kérésnek megfelelően jelenleg olyan tanulmányok elkészítésén dolgozik, amelyek az energiatakarékosságot segítő anyagokkal, illetve az energiahatékony termékek és az energiahatékonyságot növelő szolgáltatásokkal kapcsolatban a csökkentett kulcsok alkalmazásának lehetőségét vizsgálja. A Bizottság az elemzés eredményeit, valamint a vonatkozó javaslatait az ősszel fogja előterjeszteni.

A lakóingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások köre ezután már nem korlátozódik a csak szociálpolitikai célú ingatlanokra, mint jelenleg, hanem a lakóingatlan-építési szolgáltatások egyéb területeire is ki fog terjedni (beleértve a felújítást, fenntartást, takarítást…).

Az éttermi és étkeztetési szolgáltatások, az alkoholtartalmú italok kivételével, szintén a javaslat részét képezik.

A javaslat értelmében a munkaerő-igényes szolgáltatások tartósan azon szolgáltatások listájára kerülnek, amelyekre csökkentett kulcsot lehet alkalmazni. Ezen túlmenően a kategória kiterjed a hasonló jellegű helyi szolgáltatásokra is, például:

  • Ingó materiális termékeken végzett csekélyebb mértékű javítások, beleértve a kerékpárjavítást, de kizárva egyéb közlekedési eszközök javítását. Ide tartozik például a cipők, ruhák, számítógépek és órák javítása;
  • Az előbbi termékek és az egyéb közlekedési eszközök tisztítása és fenntartása;
  • Otthoni gondozási- és ápolási szolgáltatások (pl. otthoni segítség és a fiatalok, idősek, betegek illetve a fogyatékkal élők ápolása);
  • Valamennyi egyéb személyi szolgáltatás (beleértve a fodrászatot és a szépségápolást);
  • Kertészeti szolgáltatások;
  • A tagállamok által elismert vallási és a kulturális örökséggel kapcsolatos helyekhez, valamint történelmi emlékművekhez nyújtott helyreállítási és fenntartási szolgáltatások.

Ezen túlmenően néhány kisebb pontosítást is tartalmaz a javaslat. A gyógyászati termékek kategóriája kibővül bármely nedvszívó higiéniai termékkel, jellemzően a gyermekpelenkákkal. A fogyatékkal élők orvosi eszközei tekintetében a Bizottság javasolja ezen kategória kiterjesztését az összes olyan anyagra és eszközre, amelyet kifejezetten a fogyatékkal élők kizárólagos használatára terveztek, vagy annak megfelelően módosítottak (beleértve a különlegesen módosított gépkocsikat, Braille billentyűzeteket…).

A nyomtatott könyvekre a jelenlegi szabályozás értelmében alkalmazható csökkentett kulcs. A Bizottság javasolja a könyvek fogalmának a kiterjesztését a hangos-könyvekre is. Ezek olyan CD-k, CD-ROM-ok, vagy bármely egyéb fizikai eszköz, amelyek döntően a nyomtatott könyvekével megegyező tartalmat reprodukálnak, és nem tartalmaznak egyéb anyagot, például játékot.

Háttér

Az áfa-kulcsokkal kapcsolatos alapvető szabályok egyszerűek: az áfa hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások legalább 15 %-os kulccsal adóznak. A tagállamoknak joguk van legfeljebb két, 5 %-nál nem alacsonyabb csökkentett kulcsot alkalmazni azon termékekre és szolgáltatásokra, amelyek szerepelnek egy tételes listán. Ugyanakkor ezeket az egyszerű szabályokat jelentősen bonyolítja azon derogációk sokasága, amelyeket csupán bizonyos tagországoknak biztosítottak az 1992-es áfa-kulcsokat szabályozó irányelv elfogadása előtti tárgyalások során vagy a Csatlakozási Szerződésekben. Példaként említhető, hogy jelenleg 11 tagállam alkalmaz csökkentett kulcsot az éttermi szolgáltatásokra, azonban ez a többi 16 tagország számára nem megengedett. A munkaerő-igényes szolgáltatások tekintetében hasonló derogációk léteznek.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ