Jogsértő a hazugságvizsgáló alkalmazása a munkavállalóval szemben

2008.07. 8. OBH

Hazugságvizsgáló berendezés semmilyen körülmények között nem használható a munkavállalókkal szemben. A poligráf alkalmazására hatósági engedély nem adható ki, mert az a használat jogszerűségének látszatát keltené. Hazugságvizsgálót csak törvényben meghatározott alkotmányos garanciákkal, kizárólag büntetőeljárásban szabad alkalmazni - foglalt állást az ombudsman.

A biztos állásfoglalását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója kérte, mert egyre többször kérik az engedélyt hazugságvizsgáló berendezések munkaügyi felhasználására.

Dr. Szabó Máté ombudsman válaszában kifejtette, hogy nem elegendő csak az érintett hozzájárulásának formai meglétét vizsgálni. A munkaügyi adatkezelések során figyelembe kell venni a célhoz kötött adatkezelés elvét is, és az adatkezelés a legkevésbé sértheti az munkavállaló személyiségi jogait. A hazugságvizsgáló, azaz a biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló eszközök alkalmazása viszont alapvetően sérti az érintettek személyiségi jogait, ugyanis őket az ilyen eszközök használata az eljárás alanyából annak tárgyává fokozza le. Az emberi méltóság, mint alkotmányos jog egyik leglényegesebb tartalmi eleme az, hogy az egyén a gondolatait, érzéseit mással szabadon megoszthatja. A hazugságvizsgáló eszközök alkalmazása ettől a jogától fosztaná meg a munkavállalót.

Az adatvédelmi biztos egy korábbi vizsgálata azzal az a megállapítással zárult, hogy a poligráf alkalmazása csak törvényben megfogalmazott alkotmányos garanciák mellett, és csak büntetőeljárás keretében fogadható el. Az eljárás célja ebben az esetben olyan általános társadalmi érdek, amely indokolja más alkotmányos jogok korlátozását. A munka világában azonban ilyen alkotmányos érdek nem fogalmazható meg. Az ombudsman tehát következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy sérti a munkavállaló jogait, amennyiben vele szemben hazugságvizsgáló eszközt alkalmaznak.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
MUNKAJOG
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN