Az Alkotmánybíróság augusztus 25-26-i teljes ülésének napirendje

2008.07. 9. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság augusztus 25-i teljes ülésén tárgyalnak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 219. §-ának, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Megvizsgálják a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, 52. § 22. pontja b) és e) alpontja alkotmányosságát.

Napirendre kerül a fegyveres biztonsági rzésr l, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Határozat készül a F városi Ítél tábla 15.Fpkf.44.250/2005/6. számú, valamint a Fővárosi Bíróság 16.Fpk.01-02-001019/23. sz. végzéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Egy indítvány a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 202. § (10) bekezdése második mondatának alkotmányosságát támadta meg.

Szó lesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságáról.

Megvitatják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 42. § (2) bekezdésének alkotmányosságát megkérd jelez indítványt.

Kedden tűzik napirendre a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 8. § (1) bekezdésének, 19. § (3) bekezdésének, 22. § (3) bekezdésének, 23. § (1) bekezdésének, valamint 70. §-ának alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megbeszélik azt a feljegyzést, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénnyel kapcsolatos indítványok elbírálása tárgyában készült.

Megtámadták a földrendez és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. § (5) bekezdés második mondatának, továbbá a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 25. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Megtárgyalják a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült Problematikát is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG