Kormányrendelet az elemek és akkumulátorok visszavételéről

2008.07. 9. Magyarország.hu

Szeptember 26-án lép hatályba az a kormányrendelet, amely szerint a használt elemeket és akkumulátorokat a gyártónak vissza kell vennie a kereskedőtől, és ezért a gyártó nem követelhet ellenszolgáltatást.

Az elemek és akkumulátorok visszavételi kötelezettségét a gyártóra terheli a kormány a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent rendeletében. A hulladék elemet és akkumulátort a gyártónak kell visszavennie a kereskedőtől. A visszavételért a gyártó nem követelhet ellenszolgáltatást, viszont a visszavétel ösztönzésére díjat fizethet. A visszavételi arányt egy - a rendelet mellékletében szereplő - képlettel kell kiszámítani. A gyártó feladata a visszavett hulladék kezelése is.

Tájékoztatni kell a vásárlókat

A gyártónak részletes fogyasztói tájékoztatást kell adnia, egyebek mellett a kereskedői ingyenes átvételi kötelezettségről. A fogyasztókat évente kétszer kell az országos sajtón keresztül tájékoztatni, ezt a gyártók együtt, illetve szakmai szövetség útján is megtehetik. A gyártó a visszavételi kötelezettségét átvevőre vagy a kezelést koordináló szervezetre ruházhatja át. A megállapodásokat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hagyja jóvá.

Egy későbbi helyen a rendelet a kereskedő átvételi kötelezettségét a gyártóval kötött megállapodás létéhez köti. Ha a kereskedő nem köt szerződést a visszavételről a gyártóval, akkor nem köteles ezt megtenni. Viszont ha begyűjti az elhasználódott elemeket, akkumulátorokat, akkor az átvételt nem kötheti új termék vásárlásához.

Szeptember végétől hatályos

A gyártónak vagyoni biztosítékot kell letennie a begyűjtési, kezelési kötelezettségi feladatának biztosítására. Ez alól csak akkor mentesül, ha koordináló szervezetet vesz igénybe. A biztosíték mértéke kilogrammonként 1000 forint. A vagyoni biztosíték lehet biztosítói vagy banki garancia, készfizető kezesség, bankban elhelyezett zárolt pénzösszeg vagy pedig biztosítási szerződés. A rendelet szeptember 26-án lép hatályba.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT