Belsőpiaci eredményösszesítő táblázat: a valaha elért legjobb eredmények – a tagállamok határidő előtt teljesítettek

2008.07. 9. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság legújabb belső piaci eredményösszesítő táblázata szerint a tagállamok még soha sem teljesítettek jobban az elfogadott belső piaci szabályozás nemzeti jogszabályokba történő átültetése terén.

A belső piaci irányelvek átlagosan 1,0%-a nem került át a nemzeti jogszabályokba a megadott határidőig, szemben a 2007. decemberi 1,2%-os aránnyal. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok már most megfelelnek az államfők által elfogadott 1,0%-os célkitűzésnek, amelyet legkésőbb 2009-ig kell elérni. Tizennyolc tagállam éri el vagy teljesíti túl ezt az értéket, miközben Bulgária az első tagállam, amely 0%-os átültetési hiányt produkált. Tíz tagállam büszkélkedhet eddigi legjobb eredményével. A belső piaci szabályozás helyes alkalmazása terén is kedvező általános tendencia figyelhető meg: tizenöt tagállam esetében csökkent az ellenük indított jogsértési eljárások száma. Mindazonáltal az ilyen eljárások száma általában viszonylag magas, rendezésük pedig túl sok időt vesz igénybe. A teljes belső piaci eredményösszesítő táblázat a következő internetcímen érhető el: http://ec.europa.eu/…index_en.htm

Charlie McCreevy, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos mindehhez a következőket fűzte: „Nagy örömmel tölt el, hogy a tagállamok az Európai Tanács által kitűzött új 1%-os célt jóval a megadott határidő előtt elérték. Eredményük figyelemreméltó és dicséretet érdemlő. Reményeim szerint ez a nagyon kedvező tendencia a későbbi eredményösszesítések során is folytatódik. Az időben történő végrehajtás önmagában azonban még nem elegendő: az egységes piacnak a gyakorlatban is jól kell működnie. A jövőben jobban koncentrálunk az egységes piaci jogszabályok nemzeti szinten történő megfelelő végrehajtására, valamint fokozzuk a tagállamokkal ezen a területen folytatott együttműködést.”

A belső piaci irányelvek végrehajtása

 • A 27 tagállam átlagos átültetési hiányának 1,0%-os értéke – amely a megadott határidőig a nemzeti jogszabályokba nem átültetett belső piaci irányelvek arányát jelöli – megegyezik a legkésőbb 2009-ig teljesítendő újonnan kitűzött célértékkel, illetve jóval az eredeti 1,5%-os arány alatt marad. Tizennyolc tagállam teljesítette az új, 1,0%-os célkitűzést.
 • Tíz tagállam büszkélkedhet az eddigi legjobb eredményével, ezek a következők: Bulgária, Németország, Észtország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Románia és Szlovákia.
 • Három tagállam érte el újra eddigi legjobb eredményét: Spanyolország, Málta és Szlovénia.
 • Bulgária első helyezést ért el, mivel átültetési hiánya 0%-os. Szlovákia, Románia, Németország, Lettország és Litvánia mindössze 10 irányelvvel marad el az elérhető legjobb eredménytől.
 • Négy tagállam, amely hat hónappal ezelőtt még az új, 1%-os célkitűzés alatt teljesített, mára elérte azt, ezek a következők: Franciaország, Finnország, Magyarország és Írország.
 • Svédország hiánya 0,8%-os, az Egyesült Királyságé 0,9%-os, mindketten a 2007. decemberi 1,0%-os eredményükön javítottak.
 • Görögország először volt képes átültetési hiányát 1,4%-ra csökkenteni.
 • Mindazonáltal a tagállamok eltérő sebességgel haladnak: a még 1,5% felett teljesítő tagállamok hiányukat 1,5%-ra tudnák csökkenteni, EU átlagos átültetési hiánya is 1% alá kerülhetne.
 • Belgium, Dánia, Hollandia, Ausztria és Lengyelország nem tudta fenntartani a hat hónappal ezelőtti kedvező tendenciát.
 • Fordított sorrendben Csehország, Portugália, Lengyelország, Luxemburg és Ciprus továbbra sem felel meg a 1,5%-os célkitűzésnek. Mindazonáltal Luxemburg, Csehország és (kisebb mértékig) Portugália az elmúlt fél évben jelentős haladást értek el átültetési hiányuk javítása terén. Másfelől Ciprus jogszabály-átültetési hiányának aránya már a harmadik egymást követő alkalommal növekedett, amelynek eredményeképpen a jelenlegi 1,7%-os hiány megegyezik az ország három évvel ezelőtti eredményével. Lengyelország ugyancsak enyhe – 1,7%-ról 1,8%-ra való – növekedést tudhat maga mögött a legutóbbi eredményéhez képest.
 • Az átültetési hiány ágazatonkénti lebontása azt mutatja, hogy a legnagyobb elmaradás a személyek szabad mozgására vonatkozó szabályozás terén tapasztalható (7,9%). Az unió pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozása a második helyezett 4,5%-os aránnyal. Ebből az következik, hogy e két területen élvezhetik a polgárok és a vállalkozások a legkevésbé a belső piac minden előnyét.

Jogsértések

 • A tagállamok jogsértések száma szerinti besorolása gyakorlatilag változatlan maradt a 2007. decemberi állapothoz képest, amely szerint Olaszország ellen indult a legtöbb jogsértési eljárás.
 • Annak ellenére, hogy az EU átlaga a folyamatban lévő jogsértési eljárások száma terén 48 – amely szinte ugyanannyi, mint a fél évvel ezelőtti 49-es érték –, az általános tendencia kedvezőnek mondható. A jelenlegi táblázat szerint tizenöt tagállam csökkentette az ellene folyó jogsértési eljárások számát, szemben a megelőző időszak tíz tagállamával. A folyamatban lévő jogsértési eljárások számának csökkentésében a következő országok voltak a legsikeresebbek: Olaszország (7), őt követi az Egyesült Királyság és Írország (6-6).
 • A legnagyobb növekedést Bulgária érte el, ahol a jogsértési eljárások száma megduplázódott. Mindazonáltal mindez nem tekinthető szokatlannak, figyelembe véve azt, hogy Bulgária viszonylag új uniós tagállam, illetve azt, hogy az esetek száma egyébként is alacsony.
 • Továbbra is a környezetvédelmi szabályozással kapcsolatban indítják legtöbb eljárást (23%), amelyet az adóügyekre és a vámunióra vonatkozó szabályozás követ (18%). Az energiaügy és közlekedés, a közbeszerzés és a szolgáltatások területén az eljárások száma 1%-kal csökkent.

A belső piac előnyei és a végrehajtás fontossága

A belső piac kulcsfontosságú szerepet tölt be az EU növekedés és foglalkoztatottság területén kitűzött céljainak megvalósításában. Munkahelyek millióit és többmilliárd eurós többletbevételt köszönhetünk neki. Az Unió polgárai számára a minőségi áruk és szolgáltatások szélesebb palettáját biztosítja, nagyobb szabadságot biztosít továbbá az Unió tagállamaiba való utazás, az ottani munkavállalás, tanulás és letelepedés terén, miközben a források hatékonyabb elosztását teszi lehetővé és a vállalkozások számára is komolyabb üzleti lehetőségeket ajánl fel. A belső piac azonban akkor valósíthatja meg lehetőségeit hiánytalanul, ha az európai szinten elfogadott jogszabályokat valamennyi tagállam hatékonyan átülteti és alkalmazza is.

 • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
JOGALKOTÁS