Az "Objektív felelősség" program tapasztalatai, a közlekedésbiztonság aktuális kérdései

2008.07.16. Jogi Fórum / ORFK Szóvivői Iroda

2008. június 24-én az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság, az „objektív felelősség” program tapasztalatai, a közlekedésbiztonság aktuális kérdései témában sajtótájékoztatót tartott. Az alábbiakban az ORFK összefoglalóját közöljük a program bevezetésének tapasztalatairól.

I. Előzmények:

Magyarország közlekedésbiztonsága 1990. és 2000. között a gépjárművek száma és a forgalom folyamatos növekedése ellenére is jelentősen javult. Egy évtized alatt a személysérüléses balesetek száma több mint 37 %-kal, a meghalt személyek száma 51 %-kal csökkent. A személysérüléses balesetek alakulása szempontjából a 2000. év baleseti mutatói voltak a legkedvezőbbek.

Az ezredfordulót követően – 2001. és 2007. között – hazánk közlekedésbiztonságát összességében kedvezőtlen statisztikai adatok jellemzik. A Kormány a közúti közlekedés biztonsága tekintetében azt a célt tűzte ki, hogy 2001. és 2010. között 30 %-kal csökkenjen a közúti balesetben elhunyt személyek száma. A 2007. év adatai kis eltéréssel elmaradnak a 2001. év adataitól. A 2008. évtől ezen a téren javulás figyelhető meg és a kitűzött célok elérhető távolságba kerültek.

II. A közlekedésbiztonsági helyzet a 2008. évben

A közlekedésbiztonság terén a 2008. év eddigi adatait figyelembe véve a 2001. óta fennálló gyakorlatilag stagnáló helyzetből kiléptünk és e területen jelentős javulás tapasztalható. Hazánk közlekedésbiztonsági helyzetének az elmúlt években jellemző alakulására tekintettel – a kitűzött közlekedéspolitikai célok teljesítése érdekében – 2008. évben több olyan jogszabályi változás történt, amely elősegítette, hogy hazánk útjain a közlekedés biztonságosabbá váljon.

E jogszabályváltozások az alábbi területeket érintették:

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény 2008. január 01-jén módosult. A bevezetett változás a pontrendszer céljainak hatékonyabb elérését szolgálja azáltal, hogy kevesebb cselekmény elkövetése is a vezetői engedély visszavonását eredményezheti. Jobban elkülönülnek az enyhébb és súlyosabb szabálysértések, néhány szabálysértés kikerült a pontrendszerből, viszont nagyobb számban új, szintén ponttal büntetendő szabálysértés került ebbe a körbe, valamint a büntetőpontok száma is változott.

A közlekedők jogkövető magatartásának fokozását, ezáltal a közlekedésbiztonsági helyzet javítását célozza meg a helyszíni bírság összeghatárainak módosulása, amely összeg alsó határa 3.000 Ft-ra, felső határa 20.000 Ft-ra nőtt 2008. január 01-jét követően.

A közlekedési igazgatási szabályok az elmúlt időszakban a „polgárbarát” szemlélet jegyében változtak. Ez az elv érvényesült többek között a vezetői, illetve a forgalmi engedélyek helyszíni elvételét meghatározó szabályok módosulása terén is, amely nem érte el a kívánt célt. A gépjárművezetőknél a szankciók kialakítása során évről évre a fokozatosság elve került alkalmazásra, s mára eljutottunk a zéró tolerancia bevezetéséhez. Ennek tükrében módosult a vezetői engedély elvételét meghatározó jogszabály is, mely szerint a vezetői engedély helyszíni elvételéhez nem kell szeszesitaltól befolyásolt állapotban lennie a gépjárművet vezető személynek. Elegendő a vezetői engedély helyszíni elvételéhez, ha a gépi meghajtású járművet vezető személy azzal gyanúsítható, hogy a szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol van.

A „Zéró toleranciá”-t többen félreértelmezik és kiterjesztik azt a teljes rendőri intézkedésre, holott az csak az alkohol fogyasztása melletti járművezetéshez kötődik. Fontos ennek a megértetése az emberekkel, a „Zéró tolerancia”- kampány – amelyet rossznyelvek türelmetlenségi kampánynak neveznek - erre irányul. Ez az eszme nem ismeretlen az állampolgárok körében, ugyanis aki ivott, eddig sem vezethetett.

Jelentős probléma, hogy az elmúlt években – különösen a nagyvárosokban – a közlekedési morál szintje érezhetően romlott. A kiemelt közlekedésbiztonsági kockázattal járó agresszív járművezetési stílus a közútjainkon jelen van. Jellemző, hogy a lebukási veszély alacsony szintje mellé a „büntetlenség érzete” társul. A 2008. január 1-jén bevezetett, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben rögzített objektív felelősség azt kívánja szolgálni, hogy a járművek üzemben tartói fokozott felelősséget érezzenek, hogy a járművet használó személy a közúti közlekedési szabályokat maradéktalanul betartsa. Az üzemben tartóval szemben 2008. május 01-jét követően az egyes előírások megszegése esetén a szabályszegés súlyosságának arányában 30.000 és 300.000 Ft közötti közigazgatási bírságot kell kiszabni.

Balesetek száma, megsérült, meghalt személyek száma és az ittasság szerepe 2008 I-V. hónapban a 2001. év adataihoz viszonyítva

A II. pontban meghatározott jogszabályváltozások hatásai az alábbi 2008. évi baleseti adatokban is megmutatkoznak.

Balesetek száma, megsérült, meghalt személyek száma:

A 2001. év hasonló időszakához képest 2008. I – V. hónapjában a személysérüléses balesetek száma a következők szerint alakult:

Összességében a bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma nőtt. Ezen belül a halálos kimenetelű, valamint a súlyos sérüléses balesetek száma egyaránt csökkent. A könnyű sérüléses balesetek számát tekintve növekedés volt tapasztalható.

Fentieknek megfelelően a konkrét adatok az alábbiak:

 HalálosSúlyosKönnyűÖsszesenMeghalt személyek
2001. január - május3852 3883 8716 644414
2008. január - május3062 2834 5887 177328
Eltérés számban-79-105717533-86
Eltérés %-ban-20,5-4,418,58,0-20,8
 • Az összes bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma 8,00 %-kal nőtt. (6644 – 7177)
 • A halálos kimenetelű balesetek száma 20,5 %-kal csökkent. (385 – 306 eset)
 • A súlyos sérüléses balesetek száma 4,4 %-kal csökkent. (2388 – 2283 eset)
 • A könnyű sérüléses balesetek száma 18,5 %-kal nőtt. (3871 – 4588 eset)

A balesetekben meghalt személyek száma 20,8 %-kal csökkent a 2001. év hasonló időszakához képest, amely a baleseti adatokat figyelembe véve a legnagyobb mértékű változást jelenti.

A csökkenés egyelőre nem haladja meg a Kormány által 2010-re előírt 30 %-os szintet. A 2007. év adatai még kedvezőtlenebb eredményeket mutattak mint a 2001. évben, de tekintettel a 2008. év közlekedésbiztonsága terén tapasztalt jelentős javulásra ez a helyzet megváltozott és rövid idő alatt sikerült a 20.8 %-os javulást elérni a meghalt személyek számát illetően. Tekintettel a közlekedésbiztonság terén bekövetkezett gyors és jelentős változásra, ezt a tendenciát tartva várhatóan akár 2009. év hasonló időszakában elérhető a Kormány általi célkitűzés.

III. A közlekedésbiztonság javítása árdekében tett intézkedések 2008. I-V. hónapban

 • Az év első négy hónapjában központi elrendelésű közúti ellenőrzésekre került sor, emellett rendszeresen végrehajtásra kerültek az európai (TISPOL) és a területi, helyi elrendelésű közlekedésrendészeti akciók is. Ezen belül márciusban a schengeni külső határos megyék területén került sor fokozott ellenőrzésre, majd pedig áprilisban, mint „közlekedésbiztonsági hónapnak” kikiáltott időszakban, országosan, a hónap minden napjára fokozott ellenőrzést rendeltek el.

A közúti ellenőrzések elsődleges céljai: a túlsúlyos és rossz műszaki állapotban lévő járművek forgalomból történő kiszűrése, a nemzetközi közúti fuvarozásban résztvevő járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése, a fokozott sebességellenőrzés, ittas és agresszív járművezetők kiszűrése, passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése.

 • A fokozott ellenőrzések végrehajtása során a beosztott rendőri állomány folyamatos propaganda tevékenységet is végzett szóbeli tájékoztatással, illetve baleset-megelőzési szóróanyagok kiosztásával.
 • A közlekedő állampolgárok figyelmét a Rendőrség folyamatosan felhívta / felhívja az objektív felelősséggel kapcsolatos tudnivalókra, a 2008. évben életbe lépő jogszabályváltozásokra.
 • Az ORFK-OBB a preventív tevékenységének, kiépített kapcsolatrendszerének kihasználásával – számos esetben a média segítségével – juttatta el a balesetmegelőzésre vonatkozó információit és szóróanyagait az állampolgárok irányába.
 • Az ORFK-OBB 2008. március hónapban nagyértékű technikai beruházással is támogatta a megyei főkapitányságok munkáját. Összesen 20 db nagyteljesítményű Yamaha motorkerékpárt adtak át a megyéknek a motorral közlekedő állampolgárok hatékony ellenőrzésének elősegítése érdekében.

Február hónapban 20 db digitális gumiprofil mélység-mérő eszköz került kiosztásra a schengeni külső határon lévő, kiemelt forgalmat lebonyolító határátkelőhelyek között.

 • Április, május hónapban végrehajtásra került a helyi szervek közlekedésrendészeti osztályvezetőinek, alosztályvezetőinek szakmai továbbképzése, amelynek szerves részét képezte az objektív felelősséghez kapcsolódó eljárás. A képzés harmadik ciklusára 2008. június 16-18. között került sor.
 • Intézkedés történt a főkapitányságok irányába, hogy a gyalogosforgalom szempontjából kiemelt területeken, illetve az iskolák környékén az oktatás kezdetének és befejezésének időpontjában fokozott rendőri jelenlétet biztosítsanak 2008. június 2-tól a tanév végéig. A rendőri jelenlét során kiemelt feladatként jelentkezett egyrészt a gyermekek biztonságos közlekedésének, úttesten való áthaladásának elősegítése, másrészt a gépjárművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzése, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára. E feladatok végrehajtásához a polgárőrség segítségét is kértük.

A gyalogosok védelme érdekében a gyalogátkelőhelyeken bekövetkezett balesetek megelőzésére az ORFK-OBB célirányos plakátokat helyezett el a gyalogátkelőhelyek közelébe.

 • Vízirendészeti sajtótájékoztatót tartottak Budapesten, a Dunán 2008. május 29-én a „vízbefulladásos” balesetek megelőzése érdekében.
 • Kiemelt programként jelentek meg a 2007. évben az alábbi kampányok, amelyek jelenleg is éreztetik hatásukat Magyarország közlekedésbiztonságában:

„CHARTA” a Józan Közlekedésért

A program 2007. augusztus 07-én indult útjára és jelenleg is a rendőrség balesetmegelőzési kampányai közül az egyik legfontosabbnak számít. A hazai közlekedők zöme elítéli az ittas közlekedést és igényli a hatóság fellépését. A kampány keretében felkérünk minden józan gondolkodású magánszemélyt és cégük, intézményük képviseletében a vezetőket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

E dokumentum aláírói összefognak a tűrhetetlenné váló ittas vezetés ellen és vállalják, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel küzdenek a "józan" közlekedésért.

„Bulisofőr”-kampány

Ez a program elsősorban a diszkóbalesetek megelőzésére koncentrál. E kampánynak a célkitűzése az, hogy eljuttassa azt a szemléletet az emberek felé, hogy mindig legyen a szórakozó baráti társaságban egy olyan személy (járművezető) aki nem fogyaszt alkoholt és így ül a volán mögé, ezzel megelőzve azt, hogy ittas személy vezessen.

„Jófej”-kampány

A magyarországi vezető sörgyártók társadalmi szerepvállalási programjának legfontosabb elemeként, az ittas vezetés elleni mozgalom keretében elindította a Józan-felelős járművezető – Jófej - programot. A fiatalok több mint 40 budapesti és vidéki szórakozóhelyen találkozhatnak a kezdeményezéssel, melynek elsődleges célja a felelősségteljes viselkedés elfogadtatása és a diszkóbalesetek számának visszaszorítása.

„Tiszta fej”-kampány

A Rendőrség információs kampánya. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az ittas vezetés a halálos balesetek okait tekintve világszerte az első háromban szerepel. Az ittas vezetés mellett folyamatosan nő a kábítószer befolyása alatt vezetők száma is.

Célja:

 • Az alkohol és a drog befolyása alatt elkövetett közlekedési balesetek számának,
 • A diszkó-balesetek megelőzése,
 • Erősíteni az általános társadalmi összefogást a fiatalok egészségének védelmében,
 • Fokozni a rendőri állomány napi jelenlétét a drog-fogyasztás elleni küzdelemben.

A 2008. év kampányai:

„Objektív felelősség”-kampány, „Gyorshajtás”-kampány, „Zéró tolerancia”-kampány:

Ezen programok keretében április, május, június hónapokban összesen 1800 db óriásplakátot helyeztünk el a főbb közlekedési útvonalak mentén, valamint rövid televíziós reklámfilmek (spotok) elkészítésére és bemutatására került sor.

A kampányok több száz alkalommal jelentek meg az MTV 1 és TV 2 televíziós csatornákon. Ezen kívül az OBB széles körű kapcsolatrendszerének segítségével az írott médiában és személyesen is népszerűsítette a kampányok üzenetét.

Tanévkezdési – kampány

A program az iskolakezdés kapcsán megnövekedett balesetveszélyre hívja fel a figyelmet. A veszélyeztetett területek elsősorban az iskolák és azok környéke. A tanév végéig országosan elrendelt fokozott közterületi jelenlét szeptemberben, a tanév kezdetekor tovább folytatódik, amelybe a polgárőrség bevonása továbbra is indokolt.

Láthatósági – kampány

Erre a programra várhatóan október hónapban kerül sor.
Fenti kampányokra vonatkozóan szintén készülnek óriásplakátok és szóróanyagok, valamint rövid tájékoztató filmek. Az ORFK-OBB természetesen a szokásos és bejáratott csatornáin keresztül a további intézkedéseket is megteszi a kampányok mondanivalójának az állampolgárokhoz való eljuttatására.

IV. Tervezett ellenőrzések és egyéb jövőbeni intézkedések

 • A 2008. évben további fokozott ellenőrzések várhatóak a közutakon. Továbbra is megtartásra kerülnek az ún. TISPOL - ellenőrzések is.
 • Ebben az évben is sor kerül június 25-én az V. Hármashatár Nemzetközi Közúti Ellenőrzésre, amelyet a magyar – szerb – román hármashatár közelében hajtanak végre az érintett országok ellenőrző hatóságai, Magyarország tekintetében a rendőrség, a közlekedési hatóság és a vámhatóság.
 • 2008. augusztus 27–28. – Országos vízi járőrverseny megtartása Tiszafüreden.
 • 2008. szeptember 4-5. - Polgárőrök közlekedésbiztonsági országos versenye Zalaegerszegen.
 • 2008. szeptember 9-11. – Karos forgalomirányítók országos versenye Kecskeméten.
 • A turisztikai idény speciális rendőri feladatainak végrehajtására a megyei rendőr-főkapitányságok felkészültek, a feladatok végrehajtása megkezdődött. Szintén a turisztikai idényhez kötődik, hogy a megyei Balesetmegelőzési Bizottságok több ezer gyermeket táboroztatnak, ahol balesetmegelőzési tájékoztatókat tartanak, illetve szóróanyagokat adnak át.
 • Magyarországon is el kell terjeszteni a kezelői felügyelet nélkül, automatikusan működő sebességellenőrző rendszereket. Kialakításukat első lépésben a gyorsforgalmi utak balesetveszélyes szakaszai mentén, majd ezt követően a nagy forgalmú, balesetveszélyes utak, útszakaszok folyamatos felügyeletének biztosítása céljából kell megvalósítani. Az automata rendszerek elterjesztését az ORFK-OBB is támogatja.

Fix sebességmérő berendezések elhelyezése:

Az M1 –es autópályára a 2008. évben 2 db új berendezés került a meglévő 2-höz.

A jövőben tervezett fix sebességmérő berendezések:

M0 – 2 berendezés + 5 doboz
M5 – 3 berendezés + 6 doboz

IV. Zéró tolerancia, objektív felelősség

„Zéró tolerancia” bevezetésének eredményei:

A „Zéró” tolerancia bevezetése óta 2008. június 19-ig összesen 3390 db vezetői engedély elvételére került sor a helyszínen, ebből 3276 esetben magyar, 114 esetben külföldi volt az elkövető.

Objektív felelősség kapcsán tett intézkedések, eredmények:

Az objektív felelősséget 2008. január 1-jén vezették be a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május 1-jét követően lehet kiszabni.

Intézkedések

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az ORFK megvizsgálta a vonatkozó jogi szabályozást, abból a szempontból, hogy mely jogszabályok módosítását javasolt megfontolni a jogintézmény hatékony alkalmazásához. A szükségesnek ítélt módosítási javaslatainkat megfogalmazásra kerültek, amelyek az alábbi jogszabályokat érintették:

 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. CXXVIII. törvény
 • a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV.30.) GKM rendelet
 • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (IX.30.) BM rendelet

Az ORFK felvette és tartja a kapcsolatot a közúti forgalom ellenőrzésére használható technikai eszközök hazai gyártóival, illetve forgalmazóival.

A 18/2008. (IV.30.) GKM rendelet az alkalmazandó eszközökkel szemben meghatároz néhány olyan követelményt, amelynek a jelenleg hazánkban kapható eszközök egyike sem felel meg. Ugyanakkor az ORFK együttműködési megállapodást kötött 6 olyan vállalkozással, amelyek sebességellenőrző berendezések gyártásával és/vagy forgalmazásával foglalkoznak. Az együttműködés kiterjed a GKM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő berendezések fejlesztésében történő együttműködésre is. Egy hazai gyártó az előzetes információk szerint 2008. negyedik negyedévére készül fel egy többfunkciós berendezés-típus gyártására.

 • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS
RENDŐRSÉG