Új Ptk.: további menetrend

2008.07.24. Jogi Fórum / Antal Attila

2008 júliusában a Kormány határozatot fogadott el az új Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslattal kapcsolatos feladatokról, amely a további előkészítés végett tárcaközi bizottság megalakítását rendeli el.

Háttér

Újabb állomásához érkezetek az Új Polgári Törvénykönyv előkészítését célzó munkálatok. Amint korábban hírül adtuk az 1959. évi IV. törvény a magyar Polgári Törvénykönyv átfogó felülvizsgálatára, újraalkotására először 1989-ben állított fel Kodifikációs Bizottságot az Igazságügyi Minisztérium. E bizottság 1990 után Harmathy Attila és Vékás Lajos, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén oktató professzorok, akadémikusok társelnöksége alatt egy ideig működött, majd elhalt.

A munka 1998-ban kezdődött újra, amikor a kormány határozatot hozott a polgári jog rekodifikációjának szükségességéről és az erre irányuló munka megindításáról. 2007. szeptemberéig a rekodifikációt a Kormány által megbízott Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság, illetve a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság irányította. 1999 májusáig, alkotmánybíróvá választásáig mindkettő elnöke Harmathy Attila volt, ezt követően Vékás Lajos töltötte be e tisztségeket.

A Szerkesztőbi­zottság 2002-ben közzétette az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját, majd 2003-ban annak a beérkezett észrevételek alapján átdolgozott változatát, utóbbit Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója és tematikája címen. Amint arról korábban is beszámoltunk a Szerkesztőbizottság 2006 folyamán, az Igazságügyi Minisztérium honlapján folyamatosan (könyvenként) közzétette az új Polgári Törvénykönyv szövegének indokolt tervezetét. A Szerkesztőbi­zottság arra készült, hogy a beérkezett észrevételek alapján 2007 végére második, átdolgozott tervezetet ad át az Igazságügyi Minisztériumnak.

2007. szeptem­berében azonban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium – nem várva be a második, átdolgozott szerkesztőbizot­tsági tervezet elkészültét – magához vonta az első tervezet átdolgozásának feladatát. A munkát jelenleg Gadó Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazságügyi és civilisztikai szakállamtitkára irányítja. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. október 29-én tette közzé a 2006-ban megjelentetett, szerkesztőbizot­tsági tervezet átdolgozott változatát. E változat indokolást nem tartalmazott, viszont nagy vitát váltott ki.

Köszönet

A 1049/2008. VII. 18. határozatban a Kormány köszönetet mondott a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottságnak és Szerkesztőbizottságnak, valamint a munkacsoportoknak a Polgári Törvénykönyv átfogó korszerűsítésére irányuló tíz éves alapos, körültekintő szakmai megalapozó munkáért. A testület kifejezte köszönetét továbbá a bíróságoknak, az ügyészségeknek, a kamaráknak, a szakmai és az érdekképviseleti szerveknek, valamint a civil szervezeteknek a folyamatos, érdemi, a gyakorlati tapasztalatokkal segítő együttműködésért, melynek eredményeként a nyitott jogalkotás keretében, összefogott, együttes munkával a törvénytervezet elkészülhetett.

Feladatok

A Kormány elrendelte a tervezet mihamarabbi elfogadása végett, hogy a Ptk. hatálybalépéséről, a hatályukat vesztő jogszabályokról és a kapcsolódó jogszabálymódosításokról, valamint a szükséges átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló külön törvény megalkotására irányuló előterjesztést az igazságügyi és rendészeti miniszter, az érintett miniszterek bevonásával 2009. február 28-ig tegye meg. A Kormány elrendelte a továbbiakban a kodifikáláshoz és dereguláláshoz szükséges munkaterv elkészítését is.

Kormány a feladatok végrehajtásának elősegítésére, összehangolására, valamint a jogszabály-tervezetek, továbbá a javaslatok megvitatására az érintett miniszterek által kijelölt szakértőkből álló, az igazságügyi és rendészeti miniszter megbízottja által vezetett tárcaközi bizottságot hoz létre. Valamint felkérte a Legfelsőbb Bíróságot, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, az érintett kamarákat, érdekképviseleti szervezeteket, a Magyar Nemzeti Bankot és a Magyar Szabadalmi Hivatalt ezen bizottságban való részvételre.

A szóban forgó határozat közzétételével a polgári jogi kodifikációról szóló 1050/1998. (IV. 24.) Kormány határozat hatályát veszti.

  • kapcsolódó anyagok
PTK
TÖRVÉNYHOZÁS