Az ombudsman az önkormányzatok működésének nyilvánosságáról

2008.07.30. Jogi Fórum / Országgyûlési Biztos Hivatala

A képviselő-testület nyilvános ülésére készülő előterjesztések is nyilvánosak. Az önkormányzatok kötelesek valamennyi határozatukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. A közfeladatot ellátó jegyző feladatkörére vonatkozó információkat a törvény nyilvánosnak rendeli.

Dr. Szabó Máté ombudsman néhány önkormányzat gyakorlatát vizsgálva jutott a fenti megállapításokra. Egy fővárosi kerületben előzetesen nem lehetett megismerni a képviselő-testületi ülésekre készített előterjesztéseket. Ez jogszerűtlen, mert amennyiben a képviselő-testület ülése is nyilvános, az előterjesztések is nyilvánosak attól kezdve, hogy azokat eljuttatták a képviselőkhöz.

Egy másik önkormányzat megtagadta a működésével kapcsolatos dokumentumok elektronikus kiadását és nem tette megismerhetővé a zárt ülésen hozott döntéseket. A biztos álláspontja szerint azonban az összes határozatot – akár nyilvános, akár zárt ülésen született – valamint valamennyi nyilvános jegyzőkönyvet és a nyilvános üléshez készített dokumentumokat az érdeklődők rendelkezésére kell bocsátani. Ha a dokumentumok elektronikus formában is elérhetők, kérésre ilyen módon is eleget kell tenni az adatigénylésnek.

Egy újságíró panasza nyomán a biztos hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében korlátozható a személyes adatok védelme. A megállapítást az ombudsman egy önkormányzati jegyző munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban tette. A jegyző közfeladatot lát el, ebből következően a juttatásairól, vagy a munkaviszonyának megszüntetéséről szóló szerződés a törvény alapján nyilvános. Nem fogadható el ugyanis, hogy titokban maradjon egy szerződés, amely jelentősen befolyásolja az onkormányzat költségvetését – hangsúlyozta az ombudsman.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ÖNKORMÁNYZATOK
OMBUDSMAN