Magyarország szorgalmazza az új határforgalmi megállapodást Szerbiával

2008.07.31. MTI

A magyar rendőrség szükségesnek tartja és szorgalmazza, hogy minél előbb megszülessen az új határforgalmi egyezmény Szerbiával; amíg ez nem készül el, az 1973-as, az EU-szabályokkal nem összeegyeztethető, korszerűtlen megállapodások vannak hatályban - mondta el Samu István vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese az MTI-nek. A Külügyminisztérium is szorgalmazza a határforgalmi egyezmény megkötését.

Az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese emlékeztetett rá: Magyarország és Szerbia határforgalmát nem szabályozza egységes megállapodás. Több nemzetközi szerződés van hatályban még a jugoszláv időkből, amelyek sok esetben nem csak korszerűtlenek, de magukról a határátkelőhelyekről sem adnak elegendő információt, nem tisztázzák több határátkelőhely státusát sem.

Különös tekintettel kell lenni azokra a határátkelőhelyekre, amelyeket nem a nemzetközi forgalom, hanem csak a két ország állampolgárai számára nyitottak meg. Magyarországnak ugyanis az EU tagjaként saját állampolgárai mellett valamennyi uniós állampolgár számára lehetővé kell tennie a határátkelőhely használatát. Amíg ez nem történik meg, addig Magyarország folyamatosan jogsértést követ el” - tette hozzá Samu István.

Mint mondta, az új határforgalmi egyezmény megkötése nem csak magyar nemzeti érdek, célja az is, hogy segítse az unió valamennyi állampolgárának gyorsabb, országok közötti mozgását.

A határforgalmi megállapodás minél előbbi megkötése azért is különösen fontos, mert az EU a schengeni felkészülés ellenőrzésekor a magyar-szerb határforgalmi megállapodásokat korszerűtlennek találta, és kérte Magyarországtól az új megállapodás megkötését. Az egyezmény megalkotásáról Magyarországnak folyamatosan tájékoztatnia kellett a Schengent értékelő munkacsoportot - tette hozzá.

Mint mondta, egy 2005-ös kormányhatározat felhatalmazást adott a két ország közötti közúti, vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás létrehozására. Az előkészítő munkákat a határőrség kezdte meg, majd a határőrség és a rendőrség integrációja után a rendőrség vette át. A magyar tárgyalódelegációt Bencze József altábornagy, országos rendőrfőkapitány vezeti.

A megállapodás magyar tervezetét, a szakértői tárgyalásra vonatkozó meghívóval együtt 2007 tavaszán kapta meg Szerbia diplomáciai úton, de Szerbia azóta sem jelölte ki a tárgyalóküldöttséget.

A Külügyminisztériumnak is az az álláspontja, hogy szükség van az új határforgalmi megállapodásra és az egyezmény megkötését a tárca diplomáciai úton szorgalmazza - közölte a külügyi szóvivő.

Szelestey Lajos hozzátette: a magyar diplomácia reméli, hogy az új belgrádi kormánnyal sikerül aláírni a megállapodást.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ
RENDŐRSÉG