Jogi Fórum konferenciák és konzultációk, 2008. ősz

2008.08.15. Jogi Fórum

A Jogi Fórum 2008. őszi rendezvény-sorozata elismert szakemberek közreműködésével számos aktuális területet dolgoz fel, a gyakorlat igényeit is szem előtt tartó elméleti alapossággal, hasznos tudásanyagot szolgáltatva mind gyakorló jogász, mind a jog világa iránt érdeklődő vendégei számára.

A rendezvény-sorozat keretében többek között az elektronikus cégeljárás, orvosi ”műhibaperek”, mediáció, az új Ptk., közlekedési káresetek, közbeszerzés, választottbíróságok, szoftverjog, biotechnológia, adóellenőrzés és sportjog jogszabályi hátterét, a szabályozás aktuális változásait, jelenlegi gyakorlatát bemutató előadásokra kerül sor, széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítva a felmerülő kérdések tisztázása érdekében.

November-decemberben megrendezésre kerülnek továbbá az 'Adatvédelem és Adatbiztonság 2008', a 'Kelet-Közép Európai Ügyvédi Találkozó', valamint a 'Jogi Fórum 2008 – Jogalkotás' elnevezésű rendezvények egyaránt.

A rendezvény-sorozat első állomása az 'Elektronikus cégeljárás a gyakorlatban' (szeptember 12.), melyen a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának megbízott elnöki bírája, valamint a Fővárosi Bíróság Cégirodájának csoportvezetője részletes áttekintést biztosít az elektronikus cégeljárással kapcsolatos szabályozásra valamint a cégbíróság jelenlegi gyakorlatára vonatkozóan, majd számítógépes bemutató-oktatás keretében ismertetjük meg vendégeinkkel az elektronikus cégeljárás gyakorlati tudnivalóit, mely során az előadó megválaszolja a hallgatóság elektronikus cégeljárás technikai, informatikai hátterével kapcsolatos kérdéseit is.

Szeptember 18-án 'Kártérítés az egészségügyben - orvosi „műhibaperek”' című konferencia az orvosi „műhibákkal” kapcsolatos eljárások sajátosságaira, problematikájára, aktualitásaira biztosít rálátást mind a károsultak, mind az orvosok, mind pedig az egészségügyi intézmények szemszögéből. A rendezvény bírók, ügyvédek, igazságügyi szakértő, valamint az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke közreműködésével, számos érdekes és tanulságos eset ismertetésével több nézőpontból mutatja be a betegjogok, valamint az orvosi felelősség kérdéskörét, az orvosi kártérítési- és büntetőperek jogi szabályozását és gyakorlati lefolyását.

'Mediáció, alternatív jogrendezési eljárás' (szeptember 19.) rendezvény a magánjog, büntető- és a munkajog területén alkalmazott mediáció jellegzetességeit, sajátosságait, módszereit, hatékonyságát, felhasználási területeit, nemzetközi és hazai intézményesülését mutatja be átfogó részletességgel. A konferencia keretében az Országos Mediációs Egyesület, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal szakemberei alapos áttekintést biztosítanak a közvetítői eljárás jogviták rendezésében betöltött - egyre jelentősebb - szerepére, jogi szabályozására, ismertetve a közvetítői működés gyakorlati tapasztalatait.

'Az új Ptk.' - A 2008. szeptember 25-26. napján megrendezésre kerülő kétnapos konferencia az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztályának vezetője és munkatársai közreműködésével teljes áttekintést biztosít a Magyar Köztársaság Kormánya által 2008. május 28-án elfogadott és az Országgyűlés elé terjesztett új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire, nóvumaira vonatkozóan. A minisztérium szakemberei részletesen ismertetik az új Kódex hét könyvének legjelentősebb újdonságait, megválaszolják a hallgatóság kérdéseit.

2008. október 9-én a 'Közlekedési balesetekkel kapcsolatos káresetek' témájú rendezvény a peren kívüli és peres eljárásokat tárja fel átfogó részletességgel. Nyomozóhatósági szakember, polgári és büntető bírók, ügyvéd, valamint igazságügyi szakértő részvételével több nézőpontból is bemutatásra kerülnek a jogterület sajátosságai, aktualitásai, a jogszabályi háttér, a büntető és polgári eljárások, illetve a vagyoni és nem vagyoni kártérítés gyakorlata, problematikája.

'Közbeszerzés' - A 2008. október 16-17. napján megrendezésre kerülő, kétnapos konferencia ügyvédek, hivatalos közbeszerzési tanácsadók, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Fővárosi Önkormányzat szakembereinek előadásai részletesen ismertetik a közbeszerzési törvény várható módosításait, a jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit, a Közbeszerzések Tanácsa gyakorlati szempontból legfontosabb ajánlásait, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatot formáló határozatait. Bemutatják továbbá a közbeszerzés európai uniós gyakorlatát, az elektronikus közbeszerzést, a helyben központosított közbeszerzés tapasztalatait, a zöld közbeszerzés előnyeit és hátrányait, valamint a PPP-projektek magyar jogrendszerbe illeszthetőségét.

A 2008. október 10-én a 'Választottbíróságok' jogi természetét, általános jellemzőit, magyar és nemzetközi gyakorlatát ismertetik előadóink átfogó részletességgel. A konferencián neves magyar szakemberek, ügyvédek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság bírái, elnöke, valamint a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnöke tartanak előadást a választottbíróságok működéséről, az eseti választottbíráskodásról, a Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság gyakorlatáról, valamint a nemzetközi választottbíráskodásról. A konferencia megrendezésében a Jogi Fórum szakmai partnere a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda.

A további részletekről, valamint a regisztrációról a Jogi Fórum folyamatosan frissülő http://www.konferencia.jogiforum.hu weboldala nyújt bővebb tájékoztatást.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS
MEDIÁCIÓ
POLGÁRI JOG
KÖZBESZERZÉS
KÖZLEKEDÉS
ADÓZÁS
BIOTECHNOLÓGIA
EGÉSZSÉGÜGY
SZOFTVER
JOGI FÓRUM KONFERENCIÁK