Készül az új alkotmánykommentár

2008.08.25. Jogi Fórum

Interjú Dr. Jakab András alkotmányjogásszal, a Liverpooli Egyetem oktatójával a készülő új alkotmánykommentárról, melynek megjelenése a közeljövőben várható.

„Az Alkotmány rendelkezéseinek pontos kifejtése egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy politikai konfliktusok esetében több jogi támpontunk legyen, azaz ezeket könnyebben meg tudjuk oldani. Sőt, általánosabban fogalmazva: ha pontosabban értjük, hogy mi is a mérce (tudniillik az Alkotmány) tartalma, akkor könnyebb igazodni ehhez mércéhez. Tehát a projekt az alkotmányosság és a jogállamiság magyarországi kiteljesedését is szeretné elősegíteni.”

Antal Attila kérdéseire válaszolva Dr. Jakab András részletesen beszél az Alkotmány tudományos igényű kommentárja előkészítésének kezdeteiről, a kommentár szerzőinek köréről, a szerkesztéssel kapcsolatos teendőkről, fő feladatokról, a készülő kommentár fő célkitűzéseiről.

„A paleontológus néhány csontdarabkából próbálja meg kitalálni, hogy miként is nézhetett ki és hogyan élhetett az az őslény, amelynek a maradványait megtalálták. A kommentár írója pedig sporadikus (alkotmány)bírósági ítéletek alapján próbálja meg feltárni, hogy mit is jelent egy-egy igencsak sokértelmű és lakonikus normaszakasz. A jelenlegi magyar alkotmánykommentárok azonban nagyrészt nem tesznek mást, mint szép rendben összegyűjtik a csontokat, de ennél többet általában már nem mernek mondani.”

Az alkotmányjogász kifejti véleményét a jelenlegi alkotmánykommentárokról, szól a készülő kommentárnak a magyar alkotmányjogban betöltött szerepéről, az Alkotmánybíróság határozataihoz és az Alkotmány végrehajtására kiadott törvényekhez való viszonyáról, végül egy esetleges későbbi új Alkotmányra vonatkozó előkészítő funkciójáról.

A teljes interjú itt olvasható

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG